• zápas, -u m. (s kým, s čím, oč) bojovné utkání, zápolení, střetnutí, srážka obyč. dvou protivníků n. dvou stran o vítězství. Ozvalo se poděšené zaječení a obě těla se stočila v zápase. Lit. noviny. Za krátko uslyšel strašný řev nestvůr. Slyšel hluk zápasu. Zey. Není tomu dávno, co o vládu zápas vedli dva kardinálové. Bozd. Z ohromných zápasů válek husitských zachovalo si české lidové podání nejživěji — Jana Žižku z Trocnova bitev. Jir. Žene se se svými voji v poslední zoufalý zápas se zdrcující přesilou Mojmírovou. Vanč. Vypadá to dnes jako před válkou, kdy jde o zápas na život i na smrt. V. Mrš. Zast. Volal na šarkana, aby vylezl ven a s ním v zápasy šel. Něm. D () jiný konflikt, spor, svár o něco. Pamatuj, že drama je zápas, napětí a vzepětí. Rutte. Jaký zápas myšlénky a formy! Vrch. [Každý] skutek dějinný záleží na zápasu, tudíž na sporu dvou stran. Pal. Oba články jsou zajímavé hlavně zápasem, kterým zde prochází nadšená láska žákova. K. Pol. D (s čím, oč) úsilí, snaha, námaha o překonání n. zase o získání něčeho. Byl to jeden z okamžiků, jež nutkají hrdinské povahy v nerovný zápas s Osudem. Herrm. Čí pero vylíčí odvěký zápas člověka s živly? Čteme. Nač byl mařil jarou sílu v nerovném zápasu se živly nepřátelskými? Bozd. Dala se na ústup, třebaže na každém kroku sváděla nový zápas, nemá-li se vrátit, aby bděla s ním. M. Han. Krušiv se chvíli sžíravým zápasem duševním, pohodil vzdorně hlavou. Šmil. Opět se octl na váhách v zápase nerozhodně uvažoval. Hlad. Kdo smí zazlít korábu, určenému k zápasu s větry a vlnami na moři, že nemůže plouti po cestách říčných bouřlivé plavbě. Hál. Myšlenkové zápasy o základní pravdy lidského poznání předcházely tu širší hnutí. Matějček. Představme si jen zápas kteréhokoliv výtvarného umělce při tvoření s výsledkem. Kun. Rozměrné plátno šumavské slati je poznamenáno vnitřním zápasem malířovým. L. Steh. Odvětila po zápasu o dech, jenž se zdál jí v prsou zmírati. Zey. Obraz revolučních bojů a třídního zápasu posledních sto let naší minulosti. Halas st. Zápas o technický pokrok se doprovází celým systémem opatření pro technické školení. Prům. věst. Vyprávěl jí celé svoje mučednictví — zápas o groš…. Baar. Nemohu kupředu, poněvadž zápas o denní chléb drsně vláčí mne zpět. Rais. Dlouho trval jejich zápas o ubohý krejcar smlouvání. Svob. Lidé překonávají první zápasy s kašlem záchvaty kašle. A. Mrš. Žert. Černý vlas měl na sobě stopy nedávného zápasu s hřebenem česání. Slád. Často se stává, že úlohu ovšem dobře pochopiv s textem hrdinské zápasy svádí snaží se o dobrou výslovnost textu. Ner. D závod, soutěž, hra o něco, zvl. sportovní. [Žák] byl tak dokonalý, že až zpupněl a učitele svého k veřejnému zápasu vyzval. Ner. A pěvci, již s césarem střídavě o zápas pěli, kazili své zpěvy. Zey. Pustí se s ní do zápasu, přijme sázku. Prav. [Společnost] se zápasem [s konkurencí] vyčerpala. Vach. Žádný z nich netroufal si vstoupiti do nerovného zápasu s tak silným konkurentem. Hol. Bez něho si nikdo nedovedl představiti zápas našeho mezinárodního mužstva. K. Peš. Chystaje se k zápasu, ptal se, oč budou hráti hře na kulečníku. Jir. Někde hluboko v ní vězelo: Rozdat si pěstní zápas s celým domem, jenž na ni přenesl svou nenávist k Richardově zpupnosti. Kafka. Zahajovací zápasy turnaje dorosteneckých mužstev přinesly zajímavé výsledky. Ml. fronta. Sport. každé sportovní utkání, v němž se bojuje o vítězství. Druh těžkoatletického zápolení; zápas řeckořímský, zápas ve volném stylu. D zápas smrtelný, poslední a p. kniž. umírání. Po celý čas ležel Abgar král na lůžku v zápase jak smrtelném. Zey. Pamatuješ se na Sokrata, jak si zahalil obličej, aby přátelé neviděli jeho poslední zápas? M. Han. Před polednem skonala, tiše, bez bolestného zápasu. Jir. Přen. Křečovitě v posledních zápasech trhal sebou, uhýbaje poslední ráně před finančním zhroucením. A. Mrš. Fouknutím pomohl jsem smrtelnému zápasu vyschlé lampy dohasínání. Čap. Ch.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 478 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 478