• zároveň adv. (s kým, s čím) najednou, současně s něčím. [Kollár] byl zároveň zakladatelem, buditelem, křisitelem. Vrch. Mínil kráčet nedbale a hbitě zároveň. K. Čap. Potom léta 892 podnikl vévoda zároveň s Maďary útok na Moravu. Vanč. V ten okamžik přešla kolem nějaká ženská a s ní skoro zároveň Jiří s Hubátiem. Jir. Okno to vedlo do komory, jež byla zároveň dřevnicí a skladištěm všeho harampátí. Šmil. Pálilo mne to u klavíru, který mně zároveň za psací stolek sloužil. Ner. Zvětšovalo se i množství zboží na trhu a zároveň klesaly i jeho ceny. Gottw. D (s kým čím, zast. komu čemu) řidč. stejně jako někdo n. něco. Byl to černý aksamitový háv s dlouhými rozstřiženými křídelnatými rukávy, splývajícími téměř až k zemi s obrubou hávu zároveň. Čap. Ch. Octnula se najednou mezi lidmi, kteří zároveň s ní ve zdaru a rozkvětu národních záležitostí hlavní střediště svých tužeb a svého blaha nalezali. Tyl. Mlha již sklesla až zároveň s věžemi. Don. Jeden cíp od toho pasu zároveň tak vyšitý, jen něco užší, visí u pravého boku dolů. Něm. Antonín Strnad vrátil se po zrušení řádu zároveň mnohým jiným druhům do stavu světského. Zel. Opustil Hus konečně Prahu, ačkoli nekojil se zároveň králi nadějí, žeby pře jeho tak brzy urovnána býti mohla. Pal.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 231 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 231