• zásada, -y f. (zast. zásad, -u m.) to, čím se řídíme; princip, mající obecnou platnost, závaznost; pravidlo, na němž se zakládá theorie, společenský řád a pod. Kdo jedná proti věčným zásadám lidským, na tom se mstí i lidskost. Hál. [Dbala] neodmluvných zásad mravních. Sez. Vychovával mládež dle zásad křesťanských. Prav. Kráčel, nedbaje překážek ani zásad, přímo k cíli. Vanč. Projeviv aspoň díl svých zásad vychovatelských, zadíval se do prázdna. Herrm. [Ústava] nazývána oktrojírkou, poněvadž byla vydána bez národa proti zásadám konstitučním. Herb. Volby se provádějí podle zásady poměrného zastoupení. J. Hoffm. Jaký má pionýr být a jak má jednat, nám povědí pionýrské zásady. Ml. fronta. Nezná vyšších zásad umělecké komposice. Lit. noviny. Dovedla opakovat stále touž radu a zásadu, dokud Blaženě neutkvěla v paměti. Maj. Summa jejich mravouky obsažena je v zásadě, že nad dobré svědomí, lásku a pokoru není nic dražšího. Jir. Jsou-li vyučovací principy výrazem zákonitosti, jsou vyučovací zásady výslednicí mnoha zkušeností. J. Klíma. Znalost jednoduchých zdravotních zásad a masáže. J. Klíma. Své poslání splní knížka dosti dobře, hlavně proto, že se již řídí zásadami nových Pravidel. Lit. noviny. Log. základní předpoklad správného myšlení, princip. Ekon. zásada hospodárnosti snaha, aby s nejmenšími oběťmi bylo dosaženo nejlepšího výsledku. Podn. poč. zásada dokladová požadavek, aby to, co bylo zapsáno, bylo také prokázáno řádným dokladem. Zásada souvislosti v kalkulaci podle níž je třeba do kalkulační jednice počítat náklady a výnosy v míře, kterou s ní souvisí, aby se správně zjistil hospodářský výsledek, jenž na kalkulační jednici připadá. Účet. jednotné účetní zásady (JÚZ), soubor základních předpisů o jednotné organisaci podnikového účetnictví, vydaný vládním nařízením 1946. Účetní zásady název vládního nařízení z 18. VIII. 1952, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci. Zásada podvojnosti zápisů pravidlo, podle kterého je třeba zapsati každý účetní případ souvztažně na dvou účtech, jednomu účtu na Má dáti a druhému účtu na Dal. D osobní přesvědčení, názor, smýšlení. „Mně je to jedno — jen když dobře platí —“ Toť byla tresť jeho zásada. Jir. Inu, člověk je sice pevných zásad, ale ten ležák a před ním to víno — Stroup. To se příčilo zásadám přísného studenta, téměř asketickým. Čap. Ch. Jeho zásadou bylo, kdo není od přírody matematikem, tomu toho nenacpeš. Ner. Věděla, že se následkem svých zásad služby vzdal. Zey. Zásad rozpor výše vlny čeří, fakulta již s fakultou se hádá. Čech. To já ze zásady nedělám z přesvědčení, důsledně. Kytl. Vy ze zásady se procházíte před večeří. K. Čap. Pan doktor má ten zásad jako já. Paleč. D Chem. sloučenina obsahující v sobě skupinu hydroxylovou, která se ve vodním roztoku uvolňuje jako negativní ion, hydroxyd (op. kyselina). D Zast. léčka, záloha. Ondřej tušil, že jdou do zásady, aby vyrazili odtud nepříteli v levý bok. Jir. D Zast. do čeho je něco zasazeno, násada. Ale nacházely se také [lžíce] dřevěné se zásadami stříbrnými. Tomek. D Zast. základ něčeho. Hlavní zásada [jižních Slovanů] pocházela ze severovýchodních krajin Slovanstva v Rusích. Šaf. D v zásadě kniž. v základě, ze zásady. Není proto v zásadě dovoleno podrobovat tisk předběžné censuře. Ústava. Spisovný jazyk byl v zásadě utvořen z nářečí bosenského. Ant. Šrám.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 591 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 591