• zřejmý adj. smysly postižitelný, zejm. zrakem, očividný, jasný. Na přibledlé, hubené tváři bylo zřejmo, jak těžká nemoc ji mořila. Jir. Dávala také podle toho vždy zřejmější a určitější otázky. Šmil. Úsměv starého mládence stal se zřejmější. Ner. Hájek rozeznává, jak z jeho vypravování zřejmo, dvojí most. Goll. Martinec i jeho matka ho uvítali se zřejmou úlevou. K. Čap. S Adámkovou nechtěl mluvit pro zřejmou bezúčelnost hovoru. Vach. Jedno zůstane zřejmé a nepochybné; umělecká velikost Ibsenova. Šal. Soud nemůže než uznati, co zřejmé jest. Bozd. Z uvedeného je zřejmé, jak důležitý bude napříště výklad ústavy. Ústava. Začal zápas ve velmi dobrém tempu a v prvém kole měl zřejmou převahu větší útočností i dobrou obranou. Ml. fronta. D Zř. veřejný, neskrývaný, netajený. [Princ Napoleon] dává hostiny hlavám tajné i zřejmé revoluce evropské. Ner. Proti zřejmému, netajenému absolutismu prohlásí se každý, kdo má cit pro právo. Havl. D upřímný v jednání, otevřený, přímý. Šimon nebyl muž zřejmého jednání. Win. Jsa povahy zřejmé a někdy až příkré, byl muž železné, nezlomné vůle. Jan. Byron se nikdy ničím netajil, byl svobodným a zřejmým. Durd.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 212 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 212