• zadní adj. (komp. zadnější, kniž. zazší, superl. nejzadnější n. nejzazší) umístěný, jsoucí vzadu (op. přední). Zastrčil ji [kouli] maně do zadní kapsy královského hávu. Čech. Na zadní stránku vlastní podobizny. Vrch. Jest i ona [chaloupka] o skalinu svým zadním dílem opřena. Mácha. Bydlil v zadním traktu starého barokního paláce. K. J. Ben. Podél zadní stěny [světnice] dlouhá lavice s lenochem. Jir. Ti [vojáci] však, kdo postupovali v řadách zadnějších, tlačili se vpřed. Vanč. V nejzadnějším pokoji stála panna a krmila ptáka zlatohlávka. Něm. Tu najednou dostanu ze zadu do hlavy ránu a v samém okamžení Bello na jednoho ze zadních mužů skočil. Něm. Když už byl [četník] v zadním vchodu [hospody]‚ zastavil se. K. Čap. Zadní čásť těla táhl [pes] za sebou, maje přeražený kříž zadek. Herb. Za ten kousek ho sekl přes zadní vypnutou část těla. Maj. Obrátil jsem chlapce na břicho a vyťal jsem mu jednu na zadní tvář zadnici. Štefl. Na klokanu vidíme, že nápadně zesílily končetiny zadní, kdežto přední končetiny zeslábly. O člov. Hnědák se vzepřel, vyhodil a postavil se na zadních nohou proti bráně. A. Mrš. Ale duše nemá pokoje a rozum se staví na zadní jako nevychovaný hřebec bouří se. Zd. Urb. Kluci se stavěli na zadní nohy, a tak to [zákaz hrát divadlo] dostali úředně vzpírali se, odporovali. Fr. Mach. Zadní maso telete je nečisté: trejfe. Olb. V dalším úseku zadního mozku, v mozečku, nachází se zařízení upravující důležitým způsobem hybnost. Mělka. Špatná hra zadních řad u domácího mužstva rozhodla o nerozhodném výsledku. Ml. fronta. Název, který je na konci knihy, se nazývá zadní čili rubový. Tobol. Příď [lodi] vytváří „čelní vlnu“ a záď „zadní vlnu“. Elznic. Nejlepší pro nás [kajakáře] jest zadní vítr přicházející zezadu. Zizius. Vybral si tu [v jizbě] na chvat přední kus i zadní a plechy část brnění. Jir. Čechové dorazili sice na zadní šiky couvajícího vojska. Pal. Je to rodina lehkomyslná, rozmařilá, všechno prožerou a na zadní kola nepamatují. Olb. Pamatuj na zadní kola na budoucnost, na stáří. Pořek. Kdyby byl míval jen poněkud praktickou náturu, mohl míti zadní kolečka krásně namazána mít dobře postaráno o budoucnost. Šmil. Já jsem člověk opatrný a prozíravý, já si nechal zadní dvírka otevřená, takže mám známosti ještě dnes nechal jsem si možnost jinak se rozhodnouti. Olb. [Comte] uvádí zadními dvířky do francouzské filosofie a do francouzské společnosti katolicism, který byla revoluce vymítla hlavními vraty potají. Šal. Kdykoli se kde něco rozpustilého hnulo, nedržíval nikdy pan Ondřej v tom zadního místa nebyl poslední. Win. Zem. Zadní Indie. Gram. zadní samohlásky při jejichž artikulaci je jazyk posunut nazad a mírně nadzdvižen. Krejč. zadní steh tvořený na jedné straně z krátkého, na druhé z dlouhého stehu. Tech. zadní motor namontovaný vzadu na vozidle. Zadní brzda. Voj. zadní voj (op. předvoj), zadní sled. Zadní objímka, zadní pátrač. Anat. zadní střevo tlusté střevo. Zadní patro tvrdé patro, velum. Zool. zadní končetina. Zbož. zadní maso obě čtvrti zabitého hovězího dobytčete od lopatek až k ocasu. D (zprav. v superlativu) vzdálený od něčeho, jsoucí ve vzdálenosti od něčeho (místně n. časově). Třetí den ale vyšla si na nejzazší cíp otcova pole, na jetelinu. Něm. Krtičkář ležel v nejzazším koutě ovčína na hromadě steliva. Svět. Čtla jsem list Váš v nejzazším konci zahrádky, aby mě nikdo neviděl. Arb. V nejzazším okolí ani hrst píce, ani zrnko obilí, ani zaběhlá křepelka. Vanč. Tím však není dána ještě nejzazší mez našeho poznání. Hujer. Vzpomínám na litomyšlské předměstí v Poličce z útlého, nejzazšího dětství. A. Mrš. Vzdálila bych jej [sňatek] ráda do nejzazší budoucnosti. R. Svob. D Řidč. jsoucí poslední, na konci v pořadí; méně významný, podřadný. Nebylo zle [za války] jenom malým úředníkům zadnějších tříd služebních, ale stejně úředníkům vyšším. Herrm. Takovým způsobem [prodejem selského statku pod cenou] zadnější věřitelé pozbývají velmi zhusta svých pohledávek. Naše d. Zast. Ras a kat v minulých dobách lidé byli zadní. Win. Chem. zadní podíl při destilaci zbytek po oddestilování přední a střední části. Prům. zadní škrob horší jakosti, získávaný z kalu škrobového. Zbož. zadní mouka černá. D Super. nejzazší kniž. krajní, nejkrajnější, extrémní. Což nedovedete ocenit nejzazší volnost, které vám dopřává? Maj. Promýšlel svůj plán do nejzazších důsledků. Vrba. Teprve v nejzazším případě, kdyžby veškerá naděje byla marná, že stavové tuto žádost přijmou, měli sněmovní komisaři od ní upustiti. Rez. Byl představitelem nejzazší pravice. Sedlm.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 696 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 696