• zahlédnouti, zahlídnouti, řidč. zahlednouti dok. (koho, co) na okamžik, zběžně uviděti, spatřiti někoho n. něco; zahlédnouti se spatřiti se, uviděti se. Otevřenými dveřmi zahlédl Matyse ležícího v posteli obličejem ke zdi. K. Čap. Ani snad nevíš, že jsem tě taky zahlídla pootevřenými dveřmi. Herrm. A v tom zahlédl páter Koniáš skulinou v roubení nějakou ženu. Jir. Hleďte na Ořecha! Sotva zahledne pána, už zase zalézá do boudy a vrčí. F. V. Kříž. Předtím ji parta nikdy nezahlídla. Bass. Bystré jeho oko zahledlo tlupu jej pronásledující. Šmil. Zahlédl jsem, jak paní Novotná se vyložila s okna. Vach. Zahlédl jsem, že mu vytryskly do očí slzy. Svob. Hned na to zahlídla, jak oknem z komůrky vyskočil „chlap“. A. Mrš. I zahlídl na stromě krásnou bílou holubičku. Něm. I namáhal se výše vztýčiti hlavu, aby zahlídl kus krajiny aspoň. Herb. Zahledl jsem na balkonu nad sebou pohyb ruky velmi ctihodné dámy. Mach. Zahledl ve světnici světlo. Třeb. Náhodou se zahlédl v zrcadle, pověšeném nad stolkem. Vrba. V tom náhodou zahlédla se v zrcadle — lekla se sama sebe. Štol. A zahlédli se oba rekové a výkřiky se vítali navzájem se spatřili. Zey. Přen. Autor dovedl zahlédnout i věci tušené i síly, jež probouzí nenávist postřehnouti. Lit. noviny. D zahlédnouti, zahlédnouti se (kam) řidč. podívati se, upříti pohled, pohlédnouti někam. Kam oko zahlédnulo, postřehnulo pozoruhodné projevy národní polské vděčnosti. E. Jel. Semotánka taky po chvilkách vztekle zahlídne přes jezírko na Fidrejsku. Jah. V té lóži byla sama, odvrácena od hlediště, kam ani nezahlídla. Zey. Obzvláště jeden [obraz] ji k sobě poutal, že zahlednuvši se naň někdy celé hodiny oka s něho spustit nemohla. Svět. Dvě srny zahlédly se v tiché naše štěstí. Heyd. A zahlídl se do té vážné, jakýmsi sladkým smutkem zastřené, jihočeské krajiny. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 160 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 160