• zamířiti dok. (imper. zamiř) odhadnouti směr a vzdálenost při střelbě n. úderu v úmyslu zasáhnouti cíl, namířiti. [Fořt] pojednou zamířil, a zajíc před samým čumákem psa udělal přemet. A. Mrš. I flintu bych slečně dal, kdyby si chtěla na nějakou škůdnou zamířit. Rais. Dobromil na ni [vlčici] zamířil. Rad. Zamířiv střelil do mangrového houští. K. Čap. Zamířili [Prusové] do nás [rakouské jízdy] a bezohledně hlava — nehlava střílí do valící se jízdy. Baar. Hlavištěm čili kolbou [ručnice] na něj zamíří a hlaveň si na prsa zasadí. Tyl. Není lehké po namáhavé jízdě dobře zamířit na cíl. Ml. fronta. Hovory ani pohyby se již neostýchaly, dovedlo se vždy dobře „zamířit do černého“ dotknouti se přímo věci. Šrám. Voj. zamířiti zbraň usměrnit záměrnou tak, aby procházela záměrným bodem. Mysl. zamířiti střelnou zbraň. D (co, čím, nač) obrátiti, natočiti něco k něčemu jako k svému cíli. Houf školních dětí na něho zamířil aparáty. Jand. Zamířil monoklem na mladíka. Hlad. Koutkem oka zamířil k skloněnému bratrovi. Č. Jeř. Zraky všech zamířily na její hlavu. Weiss. Jeden [sluneční paprsek] zamířil si přímo do Marijánovy snědé, vrásčité tváře. Rais. S tou nejistotou nechtěla chodit, proto zamířila rovnou a promluvila s Matějčkem. Jir. D (co) obrátiti, soustřediti pozornost, zřetel jistým směrem, k něčemu. Vy, jak se zdá, umíte správně zamířit své podezření. Vach. [Anekdota] je vypravování uzavřeného, přímo k pointě zamířeného a co možná neměnného celku. K. Čap. Vyvolil si vždy [k tanci] tu, na kterou měl někdo zamířeno. Prav. Synonymika v překladech Jungmannových [je] zamířena hlavně na nová slova. Havr. Ve studiích měl zamířeno na lékařství. Bass. Pomsta, kterou jste na mne zamířila, odrazila se co veliký sebeklam na hlavu vaši. Zákr. D dáti se do pohybu jistým směrem, cestou, namířiti někam. Zamířili přes potok lukami k silnici a k městečku. Spirh. Z domu prvního stárka vyrazili stárci a pochodem zamířili k starostovi. A. Mrš. Zamířil k zámečku. Jir. Měl zamířeno do Mongolska. Kop. Šel jsem směrem, kterým neznámý soudruh zamířil. Ner. Vraná přímo zamířila na mělký kraj [rybníka]. Hol. Zrovna na kraji vesnice byl veliký statek a k tomu si Mikeš zamířil. J. Lada.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 267 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 267