• zaměstnání (zast. zaměstknání), -í n. pravidelná práce, kterou se získávají prostředky k živobytí. Vávra nebyl vlastně svého zaměstnání šenkýř, byl sedlák jako každý jiný. Něm. Myslivost byla dříve zaměstnáním, pak též povoláním, řemeslem nebyla však nikdy. Č. les. Opravdová kritika byla vždy ne zaměstnáním, nýbrž osudem. Šal. [Po propuštění z gymnasia] šel ze zaměstnání do zaměstnání. Vach. Tehdáž způsob nebyl, by se hosta na jmeno, stav a zaměstnání vyptávali. Něm. Vedlejší zaměstknání se jim [úředníkům] netrpělo. Rez. [Na faru chodívali prosit] lidé nedostudovaní, ze služeb propuštění, bez místa a zaměstnání. Baar. Naléhal na to, abych šel co nejdříve do zaměstnání, aby se mohl oženit. Halas st. D jakákoliv činnost, práce, zaneprázdnění. Když nebylo právě důležitého zaměstnáni v domácnosti, seděla babička v zimě ve své sedničce při kolovrátku. Něm. Odbuďte si svá ranní zaměstknání. Don. Poklízeti dobytek bylo mu nejmilejším zaměstnáním. Prav. Chodila po domě bez zaměstnání a úkolu jako malé dítě. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 207 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 207