• zaplatiti dok. (co komu) odměniti, nahraditi někomu přijaté n. žádané hodnoty, obyč. peněžitou částku, provésti placení někomu. Vybral si mladého trhana, zaplatil mu pětku a trhan odsedí ten den za Adama! Ner. Prodejte mi tu rybu, dobře vám ji zaplatím. Arb. Lecjaký sběratel byl [by nádobu] draze zaplatil. Zey. Domek prý má už skoro zaplacený. K. Čap. Ten lístek dal pak kmotře a povídal jí, na ten lístek že se jí houně zaplatí. Něm. Zaplatil [za výtisk] svým časem dvacet tisíc. Čap. Ch. Vypil pivo a odešel bez zaplacení. Č. lid. Hospodář zaplatil každému [dělníkovi] mzdu. Čel. Ve velkých „gruntech“ si robotu zaplatili. Třeb. Žid zaplatil nejvyšší cenu [za pšenici]. Baar. Lojzík jej vymačkával, posílaje mu na krk svoje účty nezaplacené i upomínky. Baar. Kdo ti zaplatí od vozby? Jir. Když slyšeli, že se jim dobře zaplatí, přáli sobě, aby šla dráha přes pole nejhorší. Ner. Šel na faru zaplatit mši. A. Mrš. Ty dani ujdeš, a jiný poctivější ji za tebe zaplatí. Havl. Musel jsem zaplatit zatracenou pokutu. K. Čap. Zaplatil všelijaké taxy a podstoupil zkoušku bakalářskou. Jir. Zaplatil otcovy a bratrovy dluhy. Kun. Zavolal sklepníka, zaplatil a vyšel za venkovany. Čech. Zaplatil za sebe i za Vávru. V. Mrš. Zazpívej nám ještě nebo něco vypravuj, však my zaplatíme. Ner. Nemohl včas zaplatit a věřitelé sevřeli ho v železný kruh. Jah. Zaplatila za židličku, usedla a dala se do čtení. Maj. Nechci mu snad zaplatiti to, co pro mne vykonal a vytrpěl, to mu zaplatiti nemohu. Jir. Víme, že Řím si dá všechno zaplatit, i nebe. Jir. Půjdeš se mnou do věnečku, kde si všecko zaplatíme, nikoho se o nic neprosíme. Herrm. Lid. Potom mu [chasa přívozníkovi] se smíchem zaplatila „leda patama“ odešla bez zaplacení. Tůma. Obch. hodnotu zboží n. nějaké služby nahraditi penězi n. hodnotou jinou. Zaplacení úhrada faktury, vypořádání trhové smlouvy, dluhu a pod. Zaplacení hotovými úhrada, zaplacení faktury, dluhu a pod. v hotovosti. Zaplacení předem úhrada trhové ceny zboží před jeho odevzdáním. D (koho) nahraditi někomu služby n. práci penězi. Okres zaplatí učitele — jen žáky třeba sehnat. Baar. Nosič byl zaplacen a šel. Podl. Dostane zaplaceno jen za odvedenou dobrou práci. Prům. věst. Kázal jsem, aby zaplatil drožkáře. Pfleg. Takového člověka [moudrého] nelze zaplatiti dostatečně odměniti. Třeb. To je pejsek! Ten není penězi k zaplacení nedá se koupit za peníze. Baar. Co pak kmotr Laštůvka, ten je k nezaplacení nad toho není. Rais. Lid. My bysme zůstali na vejměnku, Krystynu by zaplatil vyplatil jí dědický podíl. Rais. D (co komu, čím) odměniti někoho, odměniti se někomu něčím za něco. Pan páter nám tu cestu [do kostela] vždycky zaplatí pěkným kázáním. Třeb. Jak trpký musí být cit takového muže, který pro vás tak dlouho pracoval a kterému pak za to zaplatíte místo lásky a vážnosti nadávkami. Havl. přivonila k ní [kytičce] a zaplatila za ni úsměvem. Schein. Kdo k nám přichází na rtech s úsměvem, my mu ten úsměv stokrát dovedeme zaplatiti. Třeb. Zda ten první úsměv děcka všechny trudy zaplatí? Vrch. Lid. Pánbůh zaplať těm lidem na dětech, co mi dobrého udělali. Něm. I Pán Bůh vám za všecko tisíckrát zaplať. V. Mrš. Zaplať Pánbůh za všecko (v poděkování). Něm. Za to měl tatík tisíceré zaplať Pánbůh mnoho díků. Něm. Zaplať Pánbůh, dělat umím a milosti nepotřebuju bohudíky. Šim. D (co čím) dáti něco jako protihodnotu něčeho, vykoupiti něco něčím. Život a svobodu Michalovu tím jsem zaplatila. Svět. Každou píď půdy musíme zaplatit velikou trpělivostí. Pfleg. Každý [si] zaplatil únavou a trpělivostí onen historický okamžik. O. Schein. Napřed jej [den synovy promoce] zaplatila krvavými lety. M. Han. [Bylo by to tak,] že bychom si museli svou celou rovnoprávnost pěkně sami zaplatit. Havl. Kdožkoli ukřivdil bližnímu svému za živa, musí mu zaplatiti částí svých vlastních dobrých skutků. Rieg. D (co čím) dáti něco nedobrovolně n. z přinucení jako protihodnotu něčeho, odnésti, odpykati něco něčím. Tak já za to, aby někomu řeka zůstala pro reflexy dost hladká — mám zaplatit — ztrátou dvou set koňských sil! Čap. Ch. Peták zaplatil svůj brankářský zákrok úplnou ztrátou zraku. K. Peš. Od dítěte mého mne netrhej, nemocí snad bych to zaplatila, kdybych měla být celou noc bez něho. Svět. Měl při tom nehodu, kterou by byl mohl zdravím zaplatiti. Rais. Porodila zdravého chlapečka, ale zaplatila to štěstí životem. Šmil. [Vojna] šťastne skončila vítězstvím pod Lehnicí zaplaceným smrtí Jindřicha knížete Lehnického. Lum. Liduška to zaplatila rozumem zbláznila se. Hál. Zaplatil to bolestí, zmařenou snahou, marnou prací. Jir. Radí vám to ze zkušenosti, kterou zaplatil mnohými neúspěchy. O. Jand. [To] bychom dle nynějšího zákonu o tisku nevyhnutelně hodným trestem zaplatili. Havl. Jak draze jsem tu smělost svou zaplatil! Hál. Duch v těle musí zaplatit viny své. Staš. Ten, kdo válku začal, zaplatí za ni osobně. Kocourek. Ať jí [ryby] ani na jazyk nevezmeš, sic mi to svou hlavou zaplatíš. Erb. Tu urážku mi, hrabě, draze zaplatíte. Stank. Však zaplatím mu sám! pomstím se. Třeb. Třicet členů národních výborů zaplatilo daň krve. Horyna. D zaplatiti se vyplatiti se. Zaveďte tento novodobý systém [propisovací účetnictví], zaplatí se zakrátko. Týd. rozhl. Za čas se jim celé přijímací zařízení zaplatilo a dále pro ně vydělávalo. Koníč. V. t. zaplacení.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 829 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 829