• zastaviti dok. (koho, co) způsobiti, aby někdo n. něco ustalo v chůzi, jízdě a pod. pohybu. Koně vyběhli na kopeček a tam u kapličky lidé je zastavili. Herb. Matuš na ta slova koníka zastavil. Preis. Když purkrabí posléze odcházel, ještě u samých dveří ho arcibiskup zastavil. Jir. Bál se někoho si zastaviti a zeptati se ho, proč všichni jen o Štěpánovi hovoří. Hol. Jen to řekla, že s Vostrým jen jednou mluvila, když ji na Koňském trhu zastavil. Jir. Před ní [farou] zastavil Matějček vůz. Jir. Několik okamžiků usiloval jsem zastaviti z rány přítelovi řinoucí krev. Arb. [Lída] by leností svou raději potok zastavila, nežli by se mu vyhnula! Sab. Peněz, že jimi Váh zastavíš! Mah. Sport. zastaviti míč umrtviti. D ustati v chůzi, jízdě a pod. pohybu, zůstati stát. Lén šel dlouho, neustále potahuje krátkou vestu přes pás, až konečně zastavil u uzenářského krámku poslední jakosti. Čap. Ch. Obešla za zpěvu celou jídelnu zlehka taktujíc nádhernou svou hlavou a při poslední fermatě zastavila za Máňou. Čap. Ch. Koně v plném běhu sami do jeli a sami také zastavili. E. Jel. V Mníšku musel vozka v poledne zastaviti, aby nakrmil koně. Mel. Zastavil jediným trhnutím uzdy z největšího trysku před jednopatrovým domem. R. Svob. Do jeli jsme do druhé štace, vlak zastavil. Ner. Auto vletělo do vilové ulice a zastavilo. Laich. Kočár zastavil u hospody. Něm. Pan Malínský nemohl odporovat a byl tomu srdečně rád, že vůz zastavil u vrat. Bozd. Loď zastavila v stínu nejtemnějším. Zey. Těl. voj. zastavit — stát! (povel). Voj. palbu zastavit! (povel). D (koho, co) způsobiti, aby někdo n. něco ustalo v nějaké činnosti n. aby nějaká činnost n. děj ustaly. V tom okamžení však zastavila ho v řeči podivná hudební výtržnost. J. J. Kol. Není ani človíčka ve fabrice při práci. Musili jsme zastaviti stroje. Pfleg. Jak když vytáhnou se stavy, mlýn se rozmele, pan mlynář ho nezastaví po tři neděle. Hál. Četnictvo bylo zmobilisováno, doprava zastavena. Václavík. Řada novin byla censurou zastavena. Dějepis. [Vysoké dovozy by zatížily bilanci tak,] že by tento vývoj musil vyústit buď v zastavení platů nebo v ohrožení stability kursu československé koruny. Čs. Všecky krčmy v koruně České, které od 30 let nově povstaly, mají zastaveny býti pod pokutou 20 hřiven zavřeny. Pal. Také v Litomyšli, kde před tím Bratří těšili se přízni a ochraně, panem Kostkou z Postupic sbor zastaven. Goll. Zastavil jedním rázem hrdé svoje kroky. Svět. Lenka zastavila krok. Hál. Vás uzřít slunce, zastaví svůj let. Vrch. Důstojník nedává rozkaz, aby granátníci zastavili palbu. Arb. Tenkrát zastavilo 14 000 textilních dělníků práci. Halas st. Svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima. A. Mrš. Zastavíme další stíhání. Staš. Je-li útok zastaven, snaží se jednotky udržet dosažený terén. Voj. sl. kn. Tma nad bezmocným městem zastavila všechnu činnost těch několika mladých lidí, kteří se seskupili kolem něho. Ant. Šrám. Spásy slovo spadne s tvojich retů a zastaví to bezpráví. Vrch. Zast. Z toho povstal nemalý hluk, a nabíháno na legata Juliana, aby zastavil takový neřád. Pal. Voj., sport. zastaviti boj. Práv. zastaviti trestní řízení. Tech. vypnouti stroj, zařízení z činnosti. Hut. zastavení pece přerušení chodu pece. D (co komu) postavením se někam něco někomu zahraditi. Upadla. Hned však opět vyskočila a zastavila mu cestu. Nepůjdeš tam! Šrám. Sám vzav sekeru zastavil vchod. Šmil. Cesta je uvolněna, rozprášený houf mu jí nezastaví. Jir. Dav mohutnější a hlučnější valil se jim z města vstříc a zastavil jim cestu. Zey. D pokrýti stavbami a pod., zastavěti něco. Zahrady na Florenci a u Špitálské brány zastaveny jsou ohromnými budovami. Pfleg. Z otevřených, květinami zastavených oken zněly do ulic klavíry. Šrám. Pernikáři a kramáři zastavili svými stany všecku prostoru před kostelem. Jir. Pokoj byl celý zastaven truhlami, škatulemi, škatulkami a truhličkami. Havl. A když nestačila už police, novou přihrádku urobil a opět kladl popelnici jednu ke druhé, až téměř celá stěna byla zastavena. Třeb. Shlédli jsme skvělé klenby gotické zdola neviditelné, protože se vnitřek chrámu právě opravoval a byl všecek zastaven lešením. Rais. Plán na zastavení Prašné brány nevyšel z vůle a přispění Živnostenské banky obestavění. V. Mrš. D způsobiti utkvění něčeho na určitém místě, dáti něco do určité polohy. Zadržel koně v běhu, díval se nahoru k domu, zastavil oko své na tarasu, uzřel tam ženskou postavu. Pfleg. Anna rozhlédla se plaše temnou ulicí a zastavila pohled svůj v místě, kde ve svitu malé, petrolejové lampy domnívala se viděti vysokou, temnou postavu. R. Svob. Přístup k okulárovému konci dalekohledu jest umožněn pohyblivou podlahou, kterou možno podle potřeby v různých výškách zastaviti. Slouka. D Zeměd. převésti, určiti hospodářské zvířectvo na výkrm. D Zř. postaviti na oheň k vaření. Poslala rychtářka Vavřince, aby jí přišel hned povědít, jak ho zdaleka uvidí, aby mohla v čas zastavit na kávu a prostřít na stůl. Svět. Zatím si paní Kondelíková sama zastavila oběd a velkomyslně sprostila Kačenu starostí o plotnu. Herrm. D (co) dáti něco do zástavy. Po krk se zadlužil, i bratrancovy hodinky zastavil! R. Svob. Ráno zastavila dva zimní pláště. Jir. Vyplatil jsem si ponenáhlu zastavené věci. Šmil. D zastaviti se ustati v chůzi, jízdě a pod. pohybu. Několikráte se zastavil, za sebe se ohlížeje. Jir. Baron přešel pokoj a zastavil se před plačícím mužem. Havlasa. Zastavil se na rohu Spálené ulice a nevěděl, kam vlastně jde. V. Mrš. Jen se chviličku s někým zastavil, a už od něho odletoval smích. J. Kouba. Krev zastavila se mu v žilách. Mah. Zastavil se s ním, jak teď na každé potkání činíval. Jir. Mrština jej znal už drahně let a zastavil se někdy s nim. Šmil. Vlak v stanici se zastavil. Arb. Okolo jedenácté hodiny zastavil se povoz vikářův před farou. Šmil. Loďka jela pomaleji, až se zastavila. Pfleg. Krvácel stále, krev se nechtěla zastaviti. Šmil. Teď najednou se kolo zastavilo a stojí. Jir. Hodiny se zastavily. Kosm. Tady se člověk od rána nezastaví má stále na pilno. Rybák. Přen. Mnoho zaviněno bylo tím, že se lidé ve svých dobrých snahách zastavili na polou cestě. V. Mrš. D zajíti někam na krátkou dobu. Dnes ráno na cestě do hradu zastavil jsem se u zpěvačky. Bozd. Nezastavíme se na osminku? Hora. Občas se tu zastaví na kus řeči. Uždil. Zastavil se na skok u Heldovy matky. Jir. Často se po ránu v kostele zastavil. Preis. Josef, až pojede zpátky, se pro vás zastaví. I. Klicp. D (o osobě) ustati v nějaké činnosti; (o pohybu, činnosti) přestati, ustati. Mladý muž, jenž podle výkazu maloval čísla na balíky, zastavil se v své práci a ohlížel se po dvoře. Pfleg. Konečně prořidl a zastavil se tanec vloček. K. Čap. Kde zastaví se tato skvělá jízda? Vrch. Tlukot srdce se v ní zastavil. Zey. D (před čím) nepoužíti něčeho, vyhnouti se něčemu. Tomu, kdo prameny básně shledává, před dílem Pešinovým se zastaviti dovoleno není. Goll. Je přirozeno, že se nezastaví [zásada zvukoslovná] před slovy cizími přes výstrahy znalců jazyka původního. Zub. D (nad čím) podiviti se něčemu. Nikdo nezastavil se nad smělosti hrdé ženy, nikdo neslyšel jejích slov, mžikem byla zapomenuta. Zey. Nad tím však třeba zastaviti se, že až do Litvy našel přístup. ČČM. D (u čeho, při čem) věnovati něčemu pozornost, pohovořiti, pojednati o něčem. A musím se ještě aspoň u některých těch pověstí zastavit. Herb. Milena se zastavila u té myšlenky. Hašková. Podávajíc jí obraz rodiny a domácnosti své, zastavila se na delší chvíli při baronu. Šmil. Chci zastaviti se při onom důkazu Vaší upřímnosti. Štol.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1033 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1033