• zatknouti dok. (příč. zatkl, zatknut) (co kam) něco ostrého někam vnořiti, zaraziti, zapíchnouti, zabodnouti. Přemysl nechá orání, zatkne do země lísku. Lum. Každý [jezdec] sáhl po oštěpu, zatknutém ve škorni. Jir. Všechno bylo pro něho nové, Černohorec se zatknutými noži v pásu. V. Mrš. Zatkla si do vlasů překrásnou růži. Kun. Paní mu zatkne do dírky kabátu jabloňový květ. Mor. Podej svícen, zatkni do něho hromnici a rozsvěť ji. Staš. Ve chlévech zatkly se hořící louče do štěrbiny v trámoví. Glaz. Naši [vojáci] zatkli na cimbuří válečnou korouhev. Jir. Hanák Kováč zatkl do země státní vlajku jako symbol navrácení této půdy státu. R. právo. Metla trčela za zrcadlem netknuta od Mikuláše do Mikuláše, jak ji tam čert pro výstrahu zatkl. Malíř. Poslední cesta před vinobraním pak je uhrabání vinice a slavnostní „postavení“ nebo „zatknutí hory“ slavnostně vyhlášený zákaz vstupu do vinohradů až do započetí vinobraní. Pleva. Přen. Oči trčely zatknuty v prostor. M. Krat. D prudce něco někam zaseknouti, vbodnouti s úmyslem někomu ublížiti. Pokynul lovcům, aby zvěři zatkli do šíje tesák. Vanč. Na stěnách [jeskyně] zříme vyrytá diluviální zvířata, z nichž některá mají na tělech zobrazené zatknuté šípy. Neustup. Vzepřela se, zatkla své nehty v jeho tvář. John. [Zmije] jedovaté svoje zuby zatkla do jeho ramene. Hais. D (příč. zatčen) (koho) zbaviti někoho osobní svobody, vzíti někoho do vazby. Zatkněte tohoto výtržníka, jenž mne, Filipa Langa, těžce urazil. Vrch. Zatkl mne pro zločin veřejného násilí. Vach. Víte-li pak, že byl zloděj dukátů již vypátrán a zatčen? Čech. Služebná zatčena pro vraždu nemanželského dítěte. John. Nikdo nesmí být zatčen, nebude-li přistižen při činu samém, leč na písemný odůvodněný příkaz soudcův. Ústava. Práv. zadržeti nějakou osobu výkonnou mocí za tím účelem, aby byla vydána soudu. D (co) zast. a lid. uzavříti něco. Dvéře byly zatknuté a nikde nikoho. Č. lid. [Dívka] zatkla uši dlaněma. Staš. D zatknouti se (kam) kniž. vbodnouti se, zapíchnouti se, prudce se vnořiti někam. Dýka mu z ruky vypadnouc do země se zatkne. Voc. V srdce moje, viny prosté, se nezatkne tvůj spár. Vrch. Expr. Křečovitě zatknuly se ruce do hran pultu zaryly se. Voc. V kritickém okamžiku zatkne se pěsť mladého siláka zákeřníkovi v týl. Lier. V. t. zatčení, zatčený.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 358 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 358