• zato adv. náhradou, v náhradu za něco, místo toho; ale, avšak. Jeronymové jsou sice chudá šlechta, zato stará a česká. Til. Dole sice nesněžilo jako v horách, zato však lilo. V. Novák. [V Pošumaví byla veliká bída.] Zato páni přepychům holdovali. John. Drsný je můj hlas, holoubku, jako ježek drsný, zato tvůj je stříbro. Ner.