• zavražditi dok. (koho) úmyslně sprovoditi se světa, úmyslně zabíti někoho. Až ji hrůza obešla. Aby tak byl Kondelíka někdo přepadl — zavraždil — oloupil. Herrm. Rozlícení sedláci do chléva vrazí, aby ho [knížete] zavraždili. Jir. Jiná pověst pravila, že byl bídně zavražděn [Svatopluk]. Vanč. Markýz, horlivý protestant, byl prý v noci bartolomějské zavražděn vlastním zetěm. Čech. On svůdce tvého vraždě zavraždil otce svého. Mácha. V lese na tom místě, kde Heřmana devíti noži zavražděného našli, postavili na památku devět křížů. Něm. Ruka tato mečem probodni toho, kdo zavraždil mi syna. Quis. [Flavie] zavraždí jej z nenávisti. Kar. D vůbec připraviti o život někoho. Bránila jsem se mu zoufale, chtíc, aby mne ve vzteku zavraždil. Jir. Bylo mi asi tak, jako člověku, jenž byl nejmilejšího bratra svého nešťastnou náhodou zavraždil. Arb. Láska, kterou vy si žádáte, vás zavraždí. Jan. Husa s třemi pozůstalými kačaty ven se vyhnala, zděšeně kejhajíc, jakoby naříkala pro svoje zavražděná mláďata. Něm. Nad hrobem zavražděného vznášejí se duchové pomsty. J. J. Kol. Přen. Tím slovem zavraždil všechnu posavadní něhu Julčinu zničil. Herrm. A já sama zavraždila dlouhým, nesmyslným odporem své blaho! Zey. Vždy rabem jest, kdo práva jiných touží zavraždit. Heyd. Budete morálně zavražděn. Sab. D zavražditi se usmrtiti se. [Baltazar] přišel, aby se nad hrobem Celiny zavraždil. Zey. Zavraždila se podle zpráv v té chvíli, když pro něho poslaný kočár se asi navrátil s odmítavou odpovědí. R. Svob. Kunhuta považuje se nyní za původ války a chce se zavraždit. Durd. Ten [student] udělal špatně zkoušku, chtěl se zavraždit. Ner. Přen. Zatím lyrik dávno byl umlkl a románopisec zavraždil se vlastními falešnými theoriemi. Vrch. On se sám duševně zavraždil. Pfleg.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 164 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 164