• zbaviti dok. (koho čeho, zast. koho od koho, od čeho, co před kým) osvoboditi někoho od někoho n. něčeho, zprostiti někoho n. něco něčeho tíživého, nepříjemného, nežádoucího. Náš osvobozený stát bude státem národním, zbaveným všech nepřátelských živlů, žijícím družně s rodinou slovanských států. Ústava. Nenáviděného muže byla té chvíle zbavena. Jir. Ty’s odvahu měl, jako nikdo z nás: zem zbavit navždy toho tyrana. Mach. Odchodem jejich [cizinců] směr reformatorský zbaven byl nejmocnějších odpůrcův. Helf. V noci pout jsem zbavil ruce. V. Neb. Prosil jsem boha, aby brzkou smrtí mne zbavil muk. Just. Zbavila jsi mne mnohých starostí. Baar. Věděl, že jej [Adama] nutno zbavit vin. Mach. Snad jsem tě také zbavil velikého sklamání. Jir. „Však on si dá říci,“ pravil jsem vesele, abych ji zbavil rozpakův. Šim. Očištěné fazolové lusky, zbavené vláken, se podusí a polijí horkým tukem. V. Souk. V létě kácené stromy musí býti ihned zbaveny kůry, a to u tvrdého dříví spirálovitě. J. Sedlák. Po vztyčení vlajky je rozcvička, která zbaví každého posledních zbytků ospalosti. Ml. fronta. Zbavil jsi mne, Pane! od člověka zlého. Erb. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Modl. Zbav před Jindřichem duši mou. Staš. D (čeho) odejmouti někomu něco, připraviti někoho o něco. Uzavřením vysokých škol bylo zbaveno zdravotnictví přirozeného přírůstku lékařského a lékárnického dorostu. Nepustil. Soud rozhodl, aby byli svého místa dílovedoucích zbaveni a nastoupili v podniku jako dělníci. Zípot. Každý rok přijde na ně [stromy] vítr a ostré mrazy a zbaví je všeho listí. Šmil. Ryby pozorně zbavíme kůstek. Eva. Abychom ji [kyselinu] zbavili chlorovodíku a chloridu sodného, promýváme ji vodou. Vot. Nevlastní sestru jsi zabila, údův a očí ji zbavila. Erb. Na slabé trosce ležel tu bezmocen, samoten, zbaven milých druhů. Čech. Tak zbavena jest koruna Česká části své nejpěknější. Ehrenb. Příští den jej [Viléma] žití zbaví. Mácha. Těžký spánek přikvačil a zbavil jej vědomí. Zey. Státní úpadek zbavil ho veškerého jmění. Jir. Zbaveny své opory, sklaply okenice dolů. Jir. Wanderer se nedal tuze zastrašit zbavením cti. Havl. Někteří lidé ptáky v klece jen proto zavírají, aby je zbavili volnosti. Zey. Myšlénka ta rozumu mne zbaví! Stank. Válela se tam jako smyslů zbavena, rvala si vlasy. Svět. Počínal jsem si jako smyslů zbavený. Arb. Strachem rozvahy zbaven vrazil do chléva. Jir. Vukašín ho [cara] prohlásí za zbavena trůnu. Ner. [Je] tomu již šestnáct let, co ho zbavili professury. Jir. Jan Velvar zbaven jest ouřadu svého. Pal. D zbaviti se (koho, čeho) vymaniti se z něčího vlivu, osvoboditi se od někoho, zbýti se něčeho tíživého, nežádoucího. Děvče přemýšlí, jak by se jich obou [milenců] nějakým veselým spůsobem zbavilo. Mans. Než se jí zbaví, peklo vytrpí. Svob. Jen když jste se zbavily toho vydřiducha. Staš. Všichni se těšili, že se zbaví nenáviděné vrchnosti. Jir. Dobře, že jsme se konečně zrádců zbavili. Kosm. Ku konci mu zbyla jediná snaha: zbaviti se dluhů. V. Mrš. Já se ztěžka zbavím svého kataru průdušek. J. Kadlec. Otec se zbavil všech starostí. Prav. Už se toho strachu před včelami nezbavím. Šrám. Myšlenek na Jana nemohl se zbaviti. Ben. Hluboce nepříjemného dojmu nijak se zbavit nemohl. Ner. D dáti někoho n. něco pryč, ze svého vlastnictví, vzdáti se, zříci se něčeho. Výčitky mu činilo jeho selské svědomí za to, že se zbavil výborné klisny. Baar. Na sta jiných se zbavilo svých statků dobrovolně. Goll. Zbavil se přídomku šlechtického. Jir. Snad má jen někdy samovrah právo, aby se života zbavil. Ner. Na jediné vaše pokynutí zbavím se snubního závazku. Preis. Nechtěje se zbaviti vší naděje, počal jsem koně pobodávati. Praž. pos. D zbaviti (koho) zř. pobaviti, zabaviti někoho. Usednuvši vedle ní, snažila se ji zbavit a ji potěšiti. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 518 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 518