• zbytečný adj. nepotřebný, bezúčelný, bez příčiny jsoucí. V plánovaném hospodářství není zbytečných reserv, které se tak hojně vyskytují v liberalistickém hospodářství. Prům. věst. Žádná práce u nás není podřadná a nesmí být považována za zbytečnou. Ml. fronta. Ach, co to Pánbůh má ve světě pradivných, zbytečných lidí. Ner. Ty nevíš, co to jsou za muka, cítí-li člověk, že jest zbytečným, tak prazbytečným na tomto světě, že jen žije, aby mu jiní posluhovali. Svět. A cítil, dál že žíti zbytečno. Zey. Eh! Zbytečno zachmuřovat se myšlenkou o konečném rozkladu těla. Arb. V té škole, kterou já ti doporučuji, nenaučíš se ničemu zbytečnému. Podl. Bylo by jistě nemoudré i zbytečné, kdybychom chtěli nutiti spisovný jazyk do nějakých přísných pravidel. Naše ř. Chtěla takto zbaviti člověka marného a zbytečného nepokoje. Šal. Zbytečné řeči škodí, mrzutost plodí. Přísl. Maluješ si, máti, zbytečné strašáky. Šmil. Nedělal nikdy zbytečných křiků, nesekýroval, a přece vše šlo za jeho šichet jako na drátkách. Šim. D bezvýsledný, marný. Pozornosť domácího pána k společnosti byla velmi zbytečná. Svět. Chtěl mně, slečno, poskytnout příležitost, abych [vám vyznal lásku] — Béřete sobě zbytečnou práci! S Bohem. Ner. [Voralovi] napadlo, že to tedy vlastně byla zbytečná cesta. Rais. D Poněk. zast. přebývající, nadbytečný; přílišný. Šla do komory pro chléb, co měla zbytečný. Prav. Chvílemi se [muž s kobzou] zastavuje, hrá a sbírá od mimojdoucích některé zbytečné denáry. Win. Také zbytečné stříbro zvláště kostelní musili vydati. Jir. Přidáme k nim koně podhejtmanův a zbytečné od vozů. Jir. Zlaté jaro, řekni mi, kde těch květů k nabrání, máš-li který zbytečný. Slád. Byli prací zavaleni, tak že jim ani chvíle nezbývalo zbytečné. Baar. Vít jí [matce] arci scházel, ale věděla, že je v rukou božích, a nepřipouštěla si o něj zbytečný strach. Prav.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327