• zbytek, -tku m. to, co zbývá n. zbylo; ostatek, pozůstatek. Láhvičku rumu bys mohl vzít, abychom nedávali na stůl zbytek. Herrm. Panímáma nosila jim [koledníčkům] zbytky od večeře a přidala jablko neb ořech. Rais. Byla [bábovka] jako dort, snědl jsem celý zbytek. Šim. Rozvaliny hradu byly truchlivým zbytkem něčeho, čeho nebylo možno ani dobře dohadnouti se. Dyk. Viděl špinavou podlahu, zbytky od cigárek nedopalky, špačky. Preis. Dědinou trousí se ženské. Jdou na poslední zbytky řepy. A. Mrš. Po janičárech nezbylo ani památky, leda to zvláštní museum ve zbytku kasáren. Ner. Před chatrčí krčilo se vychrtlé stromoví, zbytek to po nějaké zahradě. Herb. Rusové se zbytkem rakouského vojska ustupovali neustále. Jir. Ode mnoha let se zvláštní šetrností shledává zbytky šerého dávnověku. Třeb. Před hrobkou [Napoleonovou] procházejí se scvrklí stařečkové, prsa pokrytá řády — dojemné to zbytky „velké armády“. Ner. [Voda] už neobsahuje pevných rozpuštěných látek. Ty zůstaly v baňce jako destilační zbytek. Chemie. Vždyť ten zbytek jeho jmění nebyl tak značný! Zey. Za zbytek [peněz] koupila si Terezka ještě krásnou broži pod krk. Baar. On [Napoleon] šel a zbytek života na úzkém strávil břehu. Vrch. Uprázdní-li se místo člena dříve, než skončí funkční období předsednictva, koná se na zbytek období volba doplňovací. Ústava. Krolmus upravuje povídkové látky pro svoji theorii o přímých zbytcích pohanské víry v českém lidu. Tille. Červánků zbytek nad vesnicí visí. Vrch. Však matka dětem něco pošeptala a zbytku dovtípí se mudrlanti. Slád. Saháš mně na zbytek mé cti. Staš. Po vztyčení vlajky je rozcvička, která zbaví každého posledních zbytků ospalosti. Ml. fronta. D beze zbytku, beze zbytků úplně, do důsledků. Jaký závěr může míti tento nekonečný řetěz úzce spojených příčin a následků, to nechť domyslí beze zbytku ti, kdo přispívají k tomuto stavu. O. J. Novot. Ale když se rozhovoří, umí všecko vycítit beze zbytku. John. Jeho [Vančurův] výraz prostupuje beze zbytků celou jeho látkou a přetváří ji od kořene. Šal. Tato jednou přijatá usnesení musí být bezpodmínečně a neúchylně prováděna, plněna a splněna beze zbytku. Tvorba. D zbytky zast. tělesné pozůstatky; ostatky, relikvie. Pod mramorovým pomníkem odpočívaly práchnivějící zbytky jejího otce. J. J. Kol. Už narovnána trčí hranice a hladoví už oheň lakotný po zbytcích toho, jenž králem někdy nazýval se. Zey. Chrám Klémentův jeho [Cyrilovy] zbytky hostí. Suš. D Zast. nadbytek. Neb na co jen pomyslíš, a za čím jen v srdci zatoužíš, vším ona [země] v největší hojnosti a zbytku oplývá. Vin. D zbytkem poněk. zast. zbytečně, marně. Zda slova tato pomohou — či psána jsou zbytkem? Lit. l. Nebude tuším zbytkem obšírněji o ní [Gebauerově mluvnici] promluviti. Ath.