• zbytný adj. nikoli nezbytný; postradatelný. Do tohoto času počítají se ovšem i ztrátové časy, po které pracovník nepracuje, ať jsou již povahy zbytné nebo nezbytné, na př. dovolená normální i mimořádná. Martinec. Nemůžeme vyrábět z drahého materiálu dovezeného z kapitalistických států drobné zbytné zboží, protože jej potřebujeme na důležitější výrobky. R. právo. Kultura není statek zbytný, kultura je statek nezbytný pro každou zdravou společnost. E. F. Bur. Všichni jsou zbytni, toliko král nebo vévoda jest nezbytný. Sob. Školy, zřízené nad zákonné minimum, nejsou ovšem nezbytnými, a lze je proto označiti termínem „školy zbytné“. Služ. min. škol. [Dnešní člověk] odvrací se víc a více od ukojení zbytných potřeb, přepychu. A. Bednář. Stav. zbytný prut který není v konstrukci nutný. D Řidč. zbývající, přebývající, přebytečný. A zbytnou silou druhé mízy jest kmen i duch náš rozehrán. Krás. Zbytná plastika jeho těla v ničem mu nepřekážela. Čap. Ch. Pro pána a pro sebe vařil stárek piva stará (dobrá), kdežto piva řídká pro poddané, pivo zbytné či babu pro sladovnickou chasu zbytkové. Vilikovský. D zbytný houf zast. zadní voj. Za vozy se objevil zbytný houf. Jir. Hvozdenský zeman vedl polovici zbytného houfu, padesát jezdců. Jir.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 123 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 123