• zdáti se ned. (komu o čem) neosob. n. o snu míti sen, sníti. Už už se potápěla do spánku, začínalo se jí zdát — ale v tom sebou škubla. Rais. Nic se mu nezdálo, spal tvrdě. Jir. Mám pořád ošklivé sny; onehdy se mi zdálo, že mi vypadl zub. Něm. Když se zdá papeži, že padá sníh, a on skutečně padá, postaví se velký kostel Maria Maggiore! Ner. Mně zdálo se, že’s umřela. Hál. Nechte si něco hezkého zdát. Štol. Což snil jsem život, či se mně jen zdál? Ner. Co se zdá, to je sen. Přísl. Kdybyste ubožákovi nasypal do klína plno zlata, dlouho by nevěřil, že se mu to nezdá. M. Han. Sen, jenž se mu zdál, naplnil ho zprvu blahem. Vach. Dva měsíce žil životem, o jakém se mu nikdy ani zdáti nemohlo. Zey. Přemýšlela o věcech, o kterých krom ní jinému v mlýně ani ve snu se nezdálo. Svět. Na horním konci stojí krásná dvojtřídní budova školní, o jaké se nikomu za mých dětských let nezdálo. Salich. Cítila strach a úzkost, o jakých se jí dříve ani nezdálo. R. Svob. Kult ženské krásy dostoupil té doby takové proslulosti, o jaké se jiným městům nezdálo. V. Mrš. Mohl jsem projíti skrze ně, aniž by se jim bylo o něčem zdálo. Jan. Svatý pokoj máte, za to mně se ani o něm nezdá. Rais. To by se mi zdálo, abych se ze všeho vydala o tom by se mi ani nezdálo, na to není ani pomyšlení. Prav. D (komu) neosob. míti dojem, pocit, domnívati se, připadati někomu, představovati si něco. Zdálo se jí, že se na těch vycpaných seslích s těmi vyřezávanými lenochy nedobře sedí. Něm. A když myslím na svůj život, zdá se mně, že v něm musím uznat — kročeje, které odněkud a nikam nevedou. K. Čap. Zdá se Vám, že blábolím. Mýlíte se, má milá. Zey. Za čtyry neděle? ai, ai! — Zdá se vám to brzo? Klicp. Mně se zdá, že jste spíše opilý kořalkou. Vach. Co se vám zdá o pokoře Mediolánských? J. z Hv. Hanbou by se mi zdálo, kdybych teď, kdy o něco prospěšného se jedná, okamžiky svými lakotil. Svět. Jsou chvíle, kdy se zdá, že stojí čas. Mach. Panímáma, zdálo se, že dřímala. Třeb. Nevím — všechno se mně zdá, že už o to nedbá pravděpodobně, patrně. Rais. Bude-li však přes to přese všecko na své lásce k tobě a na svém slibu státi, jako se mi všecko zdá, že bude: musíš svou vůli podříditi. Šmil. Já už pětašedesát, a ona, se mi zdá, ke čtyřiceti. Jah. Expr. Mně se zdá! pohrozil mu jen a vyslovil určité podezření. Herb. D (komu jaký n. jakým, řidč. býti jaký, jakým) činiti, buditi u někoho dojem, zdání, vypadati nějak. V neděli se jim zdála babička vždy trochu jinačí. Něm. Vltava zdála se řekou z temného, tekutého jantaru. Zey. Vidíte, pane, vy se zdáte býti mladý, zachovalý člověk. Pfleg. Vrátnému zdáli se příchozí podezřelými. Ritt. Drsným tonem [mluvila] jen proto, aby se nezdála citlivůstkářkou. Herb. On se tu zdál sám sobě jako referentem v divadle. Hál. Vídal [lékař] operace, které se zdály zázrakem. Til. Věru zdálo se to skorem jako včera. Čech. Ach, jak se krásné zdá dítěti všecko. Kraj. Jak se mu to zdálo všechno naivní, prosťoučké, ale milé. V. Mrš. Na úředníka závodu se mu nezdál, ti nechodí všedního dne tak okázale elegantně. Čap. Ch. Jen se tam naparujte jako krocani na hnojišti, jen se zdejte a tvařte. Šlej. Ohromné balvany zdály se další pochod zamezovati. Jir. Má duši zvláštní — trochu drsná zdá se. Ner. Mnich hlavou zdál se dotýkati stropu. Vrch. Také zde stálo dvacet krmných volův, ale ti všichni zdáli se spáti. Kun. Úmyslně zdál se dcery své se straniti. Rad. Zdáš se mít pravdu, ale ne celou. Baar. D (komu, zprav. v záporu) líbiti se, zamlouvati se někomu. Všecko měří svým římským panovačným metrem, a kde se mu co nezdá, hned kývá významně na stát, aby přispěchal na pomoc. Mach. On také znal lidi trestat, když se mu nezdáli. Svět. Když se ti nezdám, přiveď si jinou, a já půjdu! Rais. Spíše by se mi zdál výklad jiný. Zub. Expr. Balíček, který se nezdál byl podezřelý. Lid. nov. V. t. zdání.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1015 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1015