• zdarma adv. bez odměny, bezplatně, zadarmo. Zdarma v zimě stromy prořeže. Baar. Všecku kapli zdarma malbami ozdobil. Jir. Zastupitelstvo obce propůjčilo jednotě zdarma dvě kancelářské komnaty. Zl. Praha. Dostane jeden výtisk všech knih tohoto ročníku zdarma. Šmil. Učila se zdarma a musila za vděk umývat sklenice. R. Svob. Všecko zaopatření zdarma. Jir. Pan doktor se nás ujme. Nechceme to zdarma. Dyk. D Zast. nadarmo, bez žádoucího výsledku; bez důvodu. Tolik hosté naši mohli seznati, že vážili cestu na Kalich zdarma. Jan. Zdarma se malomyslnost o mne pokouší! Ehrenb. Ještě naposled žádal [o místo]‚ a když bude zdarma, zadá o pensí. Něm. Utrhační pijáci si šeptají, že se pan Fousek zdarma Fouskem nenazývá. Dibl.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 149 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 149