• zdravotní adj. vůbec zdraví se týkající. Nelišila se od ostatních svých družek leda svou minulostí a neobyčejnou zdravotní zachovalostí. E. Jel. [Ptala se,] jak to vypadá na Ostrovech. Co se sociálními poměry černochů. Jak žijí, co děti, co zdravotní poměry. K. Čap. Náš chléb vezdejší neodpovídá zdravotním požadavkům. Visk. Má nárok na mimořádnou dovolenou z důvodů zdravotních. Vach. Šmilovský stál o ten úřad z příčin zdravotních. Jir. Veř. spr., voj. zdravotní péče, stav, prohlídka, poměry, knížka, záznam a j. D zvl. zdraví sloužící; hygienický. Pás je Černohorci zároveň opatřením zdravotním. Hol. Za ranního úsvitu vyšel si Pavel na první zdravotní výlet. Čech. Koňové čichem vybírají si nevěsty. Jest to zvyk mnohem zdravotnější než zvyk lidský. Maj. Ale vždyť on vypadá jako zdravotní plivátko podivně. R. Svob. Iron. Já říkám, že bych se bála vzít si u Masopustů kousek cukru do toho jejich zdravotního čaje slabého. John. Výr. zdravotní zboží papír, vata, papírové vložky a p. používané jako hygienický materiál. Zdravotní papír antiseptický, používaný místo plátna jako hygienický materiál. Horn. zdravotní kyslík kyslík v záchranných dýchacích přístrojích mající 98 % čistoty. D z péče o zdraví zřízený, péči o zdraví sloužící; s takovým zřízením souvisící, jeho funkcí n. úkonem pověřený. Mladá žurnalistka užije zdravotní dovolené k výletu na Slovensko. Lum. Nezáleží na tom, zda-li je nevěstka opatřena t. zv. zdravotní knížkou čili nic. Miřička. V Habrůvce po deset let nebylo žádné zdravotní inspekce. A. Mrš. Není zapotřebí, aby zvláštní zdravotní dohlídka se utvořila. Ner. Škodilo mu rozčilování — a proto mu obstarávala ochotně tuto zdravotní censuru [novin]. Vrba. Obvody státních lékařů jsou jednak obce zdravotní, jednak obvody zdravotní. Lašt. Okamžik ticho, je slyšet jen hlas zdravotního rady. K. Čap. Zdravotní sestru s praksí ke kojenci hledám. Lid. nov. Bílé krvinky v důsledku uvedených schopností nazýváme obrazně zdravotní policií organismu. Mělka. Svědomitý řezník nekupuje nikdy maso neprohlédnuté, ale dbá, aby vždy bylo oznámkováno zdravotním razítkem. J. Goetz. Byly uspořádány kursy pro matky Okresní péčí o mládež a zdravotním referátem. Čs. Veř. spr. zdravotní policie někdejší policie dohlížející nad prováděním veřejné zdravotní služby a zachováváním zdravotních předpisů. Zdravotní obvod základní organisační jednotka v soustavě ochrany zdraví a léčení nemocí pro přesně vymezené území, závod n. jeho část (dílenský obvod). Stálá zdravotní komise poradní orgán národního výboru pro zdravotnické otázky (složený z volených členů národního výboru).
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 192 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 192