• zima (dial. zejma), -y f. chlad, studeno, chladno. Byla přímo prosincová zima. Mach. Zima venku povolila. Čech. Pracujeme od rána do večera, snášíme horko a zimu. Prav. Křesťanské to nebylo od Tebe, přítele vyhodit do zimy. Ner. Voda zimou křehne v led. V. Šaf. Opička u Skutče zimou pošla. John. Bylo [kuře] celé zmoklé, třáslo se zimou a típalo. Erb. Napřed [byly] veliké zimy a sníh, potom moc vody. Herb. Tomášovi jako by zima za nehty zalézala. Mah. Přen. Chvěla se o každý dnešek proto, že se nějak instinktem bála ještě větší zimy a ještě dutější prázdnoty příštího života životních nesnází. R. Svob. D Zima starší lid. (v lidových představách) zosobnění zimy, smrt, Morana. Bylo před velikonocemi, týden již, co odnesla chasa smrt čili zimu ze vsi. Něm. D zima dial. horečka, zimnice. Tak mně jaksi zima drobí. Kosm. Caromejku rozklepala zima. Rais. Z té lítosti a slabosti zdrobila Borišku zima. Preis. Do mne se dává zima. Just. Zuby mi cvakaly zimou vnitřní. Svět. D část kalendářního roku, roční doba (na severní polokouli) od 21. prosince do 21. března. V létě vstávala babička ve čtyry, v zimě v pět hodin. Něm. Byl po celou zimu s nejsilnějšími soudruhy hluboko v horách. Svět. Minuly vánoce, i zejma minula. Staš. Nastala povětrnosť podobná té, jež bývá na rozhraní mezi zimou a jarem. Šmil. Stará chodila v zimě do lesa na dříví. Erb. Každý podruh si na zimu zabije aspoň dva krmníky. Rais. Odešla od něho — budou tomu na zimu dvě léta. Šim. Ještě nebožtíka ani jedna zima sněhem nepokryla, a já že už zase chystám rozmarín. Pitt. Leto úrodné, tuhá zima. Hol. Šimona Judy — zima je tudy. Pořek. Hustý kožich je zaječí, zima bývá největší! Hol. Prázdná-li stodola v zimě, na jaře je nouze Havl. Potácela se jako moucha po zimě. Baar. Přece tam [na samotě] bylo velice mnoho radostí v zimě v létě stále. Něm. V zimě v letě nosíval na hlavě šedivou beranici. Sab. Když už s člověkem začíná zima rozprávět, přejdou chuti na toulky stárne. Rais. Přen. V modlitbách a zbožném rozjímání trávili tam [starci] zimu života! stáří. Čech. Dnes na konci své zimy netoužím leda po svém Soudci. Mus. A šel [stařec]‚ byl vážný dnes, víc jeho vlas měl zimy šedin. Klášt. D Lid. rok. Pravili mi, že ta válka již čtyřicet zim trvala. Kram.
  • zima adv. chladno, studeno. Bylo mu střídavě teplo i zima. Just. Je-li ti zima, přitul blíž se ke mně. Vrch. Nebohému je asi zima v tom mokrém šatu. Don. Bylo zřejmo, jak je zima tomu vyhublému tělu kajícníkovu. Jir. Je zde zima, obzvláště uvnitř domů. Zey. Nebýt zima, hned bych se tuhle převalil! Rais. Je mi nějak divně, brzy horko, brzy zima. Čech. Z toho mně není ani horko, ani zima je mi to lhostejné. Šal. Jsou to takoví divní lidé, až je mi z nich nějako zima nepříjemně. Herrm. Přen. Jak je tu zima a tma bez tebe! prázdno, neútulno. Svět.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 464 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 464