• zinek, -nku m. jeden z kovů. Zinek je kov málo rozšířený. V. Šaf. Vyndal modrý kus papíru a v něm byly do zinku řezané čili gravirované serie do zinkového plechu. Rais. Chem. prvek ze skupiny kovů.