• zjistiti dok. (imper. zjisti i zjisť, příč. zjištěn) (co) zkoumáním, vyšetřením jako jisté něco poznati, vyzkoumati, za jisté prohlásiti, potvrditi. Vytáhl veliké stříbrné hodinky a zjistil, že jest již hodně pozdě. Ben. [Hlídka] výtržníky odvedla na ředitelství, zjistivši jména přítomných svědků. Kam. Není dosud zjištěno, jakým způsobem se to stalo. K. Čap. Pověděla mu Lenka takovou řadu událostí nade vše podezření zjištěných, že Šebek v zuřivosti odešel. Hál. K zjištění skutečné historické osobnosti Palečkovy všechny tyto zprávy nestačí. Goll. Neviděl, že hrubě sešedivěl, ale to sobě zjistil s hrůzou, že sotva již vidí prsty své ruky. Jir. Znal celý její životopis a chtěl si ho na její tváři zjistiti. R. Svob. Tu a tam sebrala [persekuce r. 1915] nějakou bábu hokynářku, o které se zjistilo, že vyprávěla lidem, jak jsou Rusové už blízko. Mach. Pochybnosti [o smrti Verunčině] nebylo a nemohlo být již dříve žádné, ale teď teprve [po vydání úmrtního listu] jakoby událosť byla zjištěna. Her. Zjistil u něho zápal plic. Dubňan. Tham si dobře všiml své ženy, jak zpráva, vlastně její zjištění, na ni účinkovalo. Jir. Mysl. zjistiti zvěř vypátrati její stávaniště, říjiště, tokaniště; obeznati ji; určiti ji podle druhu, pohlaví, věku, paroží a pod., rozpoznati ji. Práv. zjištění totožnosti, škody, pravdy. Fys., chem. zjištění obsahu, váhy a pod. D Poněk. zast. zajistiti, zabezpečiti něco. Byla to jediná cesta postaviti mne na místo čestnější v společnosti a zjistiti mi los šťastnější. Zey. Já bohu jako ďáblu hodil jich podíl, jsem na obojí zjištěn stranu. Vrch. Nevymáhával [Řím] na národech podrobených leč oběti nevyhnutelně potřebné k zjištění svého dobyvku. Světozor. Sám [přítel] prve se s ním pustil do důvěrného hovoru, zjistiv si jej, že doktoru Javorníkovi nic neprozradí vyžádav si od něho ubezpečení. Šmil. D zjistiti se (čeho n. čím) zast. zabezpečiti si něco; zajistiti se něčím. [Novomanželé] si padli v náruč, jakby svého blaha se chtěli zjistit. Vrch. Vláda si byla přála, aby se zjistila službami Maynardovými. Zel. Prostředku takového chopil se i Sigmund, král uherský, jenž právě tehda byl se zjistil osobou a panstvím bratra svého Vácslava. Helf. D Kniž. státi se pevným, jistým. Krok jeho se zjistil a zbystřil jako krok lovce se šťastně ulovenou kořistí. Preis. Na pahorku svaté Anny zjistilo se v ní přesvědčení, že za všemi těmi změnami vězí příčina mnohem hlubší. Šmil. Vše, co snil jsem v Normandii kdys, zjistilo se mi tam v Benátkách u sestry Johanny potvrdilo se mi. Zey.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 198 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 198