• zkratka, -y f. zkrácení něčeho, obyč. ustálené zkrácení slova, vzniklé vypuštěním některých hlásek. Jungmann označuje [doklad] zkratkou Hlas. 2. Naše ř. „OCC, OCC,“ bručel dr. Mejzlík, „to by mohlo být — aha, zkratka za OCCISUS, že?“ K. Čap. Švédská slavistka probírá ve své výborné disertaci širokou problematiku zkratek v dnešní ruštině. Slovo a slov. Gram. slovo plně nevypsané, abreviace; zkratky iniciálové a j. Zkratka písmenná, slabičná. Kanc. zkrácený podpis úředníka. Těsn. zkrácené psaní slov po způsobu písma obyčejného, abreviace. D zkrácení něčeho jiného, vzniklé soustředěním podstatných znaků, vlastností. Je to [novela] proto umění zkratky a zhuštěnosti. Šal. V synthetické zkratce představil čtenáři hlavní chvíle historického procesu. Dostál. Člověk během devítiměsíčního embryonálního vývoje, čili během ontogenese, prochází ve zkratce svým pradávným kmenovým vývojem. O člov. Nezná [Čapek-Chod] diskretních narážek ani zhuštěného kouzla zkratek. Sez. Prožívala v silné zkratce znova všechny cestovní dojmy z proměnlivé a malebné země. Maj. Tento zbabělec i chlipník, dobrodruh i světoběžník, chytrák i ošemetník s duší jednou lokajskou a jindy mudrcovou je zkratka lidství. Šal. Uměl podati postavu v optické zkratce. Matějček. Byla [polní pobožnost] ostatně vykonána ve zkratce zkrácena. Vach. D kratší cesta, kterou si lze nadejíti delší cestu (zátočinu, serpentinu). Byla to zkratka, vedoucí k několika osamělým chalupám v lese. Lid. nov. Po dalších dvou zatáčkách u loučky opět opustíme silnici a jdeme zkratkou. Průvodce. Horn. zkratka lana kus lana, který se usekne nad koncem závěsu a rozplete; jednotlivé dráty se pak podrobí zkouškám na tah a ohyb.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 118 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 118