• zlomek, -mku m. zlomená, ulomená část něčeho. Ten zlomek meče toliko nepatrně ho poškrábl. Ritt. Jdi dále a octneš se v starém železe: kam oko dopadá, všude jen kusy a zlomky železných věcí. Hell. Ulomil jsem několik smrkových větví. První zlomek jsem zamočil do barvy proudící z ran zhaslé vysoké. Lid. nov. Zelinářské koše zely vybrakovány, v některých zbyly jen na dně zlomky čehosi, polámaného a velmi křehkého. Maj. Keruše, odskočivši k jarmaře ve zdi, ruče vytahovala nedlouhé tyčky nebo zlomky dřevěné [ke hře „honění ke kroužku“] úřezky dřeva. Win. D vůbec část něčeho pojímaného jako celek n. jako jednotka, zvl. lomené číslo. Mládenec Jan Sazama neměl však ani času, aby věnoval svému okolí sebe nepatrnější zlomek pozornosti. Vrba. Ve zlomku vteřiny představil si pan Vaňous, jak jde po ulici. Vach. Každému člověku dopřáno pouze jistý zlomek vědy, jistý paprsek umění k platnosti přivésti. Svět. Těchto sedmnáct tisíc dokumentů jsou jen nepatrným zlomkem skutečně vykonaných zázraků Absolutna. K. Čap. Počet ženštin, kteréž se pravidelně hrnuly ke křiklavým líčením, byl mizivým zlomkem všeho ženského obyvatelstva pražského. Herrm. Zlomky obou základních druhů peněz [tolaru a dukátu] a jejich okázalé dvoj-, troj-, pěti- a desetinásobky měly přiměřenou potřebu materiálu. Čs. Patrný byl značný pokrok našich závodnic, které bojovaly velmi úporně o každý malý zlomek bodu. Nár. osv. Mat. lomené číslo; zlomek jednoduchý, složený, nepravý, obyčejný, desetinný. Bot. neúplné rostlinné sdružení ochuzené ve svém floristickém složení, fragment. D neúplně dochované n. nedokončené literární dílo, část, úryvek z větší slovesné práce, fragment. „Píseň prorocká,“ jejíž zlomek byl otištěn v minulém čísle Českého lidu ze starého rukopisu, vyšla tiskem. Jir. V literární pozůstalosti jeho [Klicperově] našla se veselohra „Potopa světa“, truchlohra „Bedřich Bojovný“, zlomky mnohých jiných kusů. Ner. Notesy míval plné veršů, zlomků i celých básní. Jir. Je tam [v městě] také velký městský archiv se starou spisovnou, zlomkem Alexandreidy, exkomunikační bulou papeže Pia a starými kronikami. Máša.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 327