• zmizeti dok. (3. pl. zmizejí, zmizí) ubýváním zřetelnosti n. velikosti se státi nezřetelným n. neviditelným. Když se na mne podíváš, jako bych hleděl obráceným kukátkem zmizíš do daleka nepoznávám tě. Maj. Šero zmizelo, mlha opadla. Jir. Červánek dávno zmizel s hor, noc jako havran kvačí. Vrch. Rychlým krokem zmizel v houstnoucím šeru. Jir. Zmizeli již v dáli. Čech. Měsíc zašel dávno, hvězdy zmizely, slunce nevyšlo. Baar. Jasnost hvězdy může býti velmi nepatrná, ba může konečně zcela zmizet, hvězda zhasne a vychladne. Slouka. Antonín stál na pokraji březiny, až mu Justynka zmizela. Jir. Věděla, že mladý atlet s ní nespustí oči, dokud mu s nich nezmizí. Čap. Ch. Podobně zmizel mi s očí malíř Chlumecký, který kromě malování pěstoval černou magii. H. Jel. Jestližeť tonoucí zmizel pod hladinou, je vždy záchrana ztížena. Vosátka. D ztratiti se někam uklizením, odnesením, odchodem, ukrytím se ztratiti, schovati se. Oltář v kostele je zbrocen krví a svatá socha zmizela s kříže. Zey. V Bari zmizely cukr, mýdlo a vlněné zboží téměř úplně z trhu. R. právo. Pak zmizela úroda s polí a nastaly chladné dny. Pejml. Jezdec mi zmizel s očí, ale já na něj ještě myslil. Jir. Konečně se pan farář domodlil a zmizel v sakristii. A. Mrš. Laškoval s jednou z dívčin a za chvíli zmizel drže dívku v náručí v sousední místnosti. Pfleg. Paroháč nečekal a zmizel v houštině. Jir. Poskočivši jak srna zmizela v pestré směsici maškar. Čech. Jen se kmitla a zmizela mezi křovinami. Jir. Zmizel opět tak náhle, jak se byl objevil. Zey. Kynula velitelsky rukou, a otrokyně zmizely na to znamení jako stíny. Zey. Hle tak zmizíš jako kámen ve vodě. Herb. Zmizel jednou, jako když se do země propadne. Čech. Zmizeli [zloději] beze stopy. Jir. To by dovedl každý, přijít a kázat, a pak po anglicku zmizet. K. Čap. Ríša zmizel za plachtou „Národních novin“. V. Mrš. Neohlednuv se zmizel v houští lesním. Schulz. Tady ve mlýně byl vždy úkryt každého, ať kacíře ať buřiče, a když ho tu už nemohli ukrýt, zmizel tam u lípy beze stopy. Jir. D Ob. expr. odejíti, opustiti nějaké místo. Poslyšte, jste docela sprostý darebák, a hleďte odtud zmizet! Lit. noviny. Nechte si své dva franky, a zmizte mi raději s očí! Maj. Jan mu vtiskne peníz do dlaně a řekne: Tak už zmiz, uličníku. Elpl. Teprve až noviny pomalu vyklouznou ze strýcovy ruky, bude vhodná chvíle zmizet tiše z domova. J. Marek. Mladý Bavor již zmizel ze dvoru. Ner. Vešla do své komůrky, svázala si své věci a zmizela. Svět. Paní Kondelíková byla znepokojena zmizením Vejvarovým, pro něž nebylo rozluštění. Herrm. Zmizela od okna, ne však na dlouho. Jir. D zaniknutím se ztratiti; přestati exist ovat; pominouti. Vše, co se mohlo nazývati nadějí, zmizelo z jeho duše. Zey. Tváře její ztratily krásný ruměnec, z očí zmizel svěží lesk, hlava k zemi sklesla. Prav. Zmiz a pojdi — kráso, zhoubkyně ty moje. Čel. Smích ji zmizel se rtů. Jir. Divice, Harasice i Kloboučky docela zmizely s povrchu zemského zcela zanikly. Herb. Národ, vybásnivší Záboje a Jelena, nemůže s povrchu země zmizeti jako mlha z povětří docela zahynouti. Šmil. Byl to okamžik svrchované krise, jenž nemohl trvati, a přece nikdy nezmizel. K. Čap. Zmizel rozkošný čas lásky vroucí. Pfleg. Víte, co by zmizelo s bídou? Revoluce. Havl. Také černé neštovice juž u nás zmizely. Staš. Keř balzamový zmizel [v Egyptě] zcela vyhynul. Ner. D ubýváním se zmenšiti až do zaniknutí, zmenšováním až zaniknouti. Ona umřela zmizením. Málo spala, nemluvila, jen se modlila a usmívala. Jes. Ve jménu syna svého, vítěze, jenž pekla překonal, ti kážu, zmiziž v nic! Zey. Přinesu ti vody z břízy, napiješ se, bolest zmizí. Heyd. Pečeně zmizela brzo ve velkých ústech hladového sluhy. Jir. D zmizeti se zast. ztratiti se, schovati se, státi se neviditelným. Po vší zemi rozhlášena byla pověst, že se zmizel skřítek zázračně. Voc. Dones mne na svobodu tajným průchodem, jenž se pod zemí zmizí do temných skal. Klicp.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 687 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 687