• znalost, -i f. (čeho, zř. v čem) obeznámenost s něčím, informovanost o něčem, zkušenost. Znalost lidí hledí ji z baziliščích očí. A. Mrš. Netušil, že se se svou znalostí Žofčiny duše ocitl v koncích. Čap. Ch. Tys nejen rolníkem, nýbrž i obchodníkem, obzor Tvůj rozsáhlejší, znalost poměrů větší, než si myslíš. Svět. Teklina znalost v spůsobech světa. Svět. [Detektiv] je mnohovědoucí, universální, poučený, plný věcných znalostí. K. Čap. Mluvilo se tu [v hospodě] o všech věcech na zemi i na nebi s velikou znalostí a úsudky přesně ohraničenými. Čech. Známť trapný stav žalařování z vypravování vlastního otce a znalost ta přiměla mne k tomuto kroku. Arb. D schopnost ovládati něco na podkladě vědomostí, odborná dovednost. [Metod a Konstantin] starali se, aby shromáždili i učenníky a vštípili jim znalost písma. Vanč. Jeho znalost v písmě mu nemálo prospívala. Svět. Podobá se [Řehoř] Chelčickému, nad kterého však znalostí latiny vyniká. Goll. Všudy mi vadí, že si nemohu pomoci, když se jedná o znalosti, jichž jiní nabyli ve škole. Prav. Dobrá znalost hudby pomohla nejspíše do vrchnostenské služby. Jir. Odborná znalost biologova i přesné myšlení filosofovo pojí se s darem poutavého slova. Lit. noviny. Veliká většina těchto lidí nemajíc znalosti toho neb onoho řemesla vidí se najednou opuštěnou. Pfleg. Žadatelé o vypsané místo musí býti vyučenými kuchaři s dobrými znalostmi dietní kuchyně. Úř. l.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 189 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 189