• zpátky adv. (v prostoru) směrem dozadu, směrem nazpět. Počkejte, tady nemohu … Pojďme zpátky! K. Čap. Divoká sběř hnala s pustým smíchem a jekem několik židů z hořících domů prchajících zpátky do plamenů. Jir. Ještě si vzpomněla na cestu zpátky. V. Mrš. Svolil přijíti do Prahy, když by mu král dal průvod třemi pány k jízdě tam i zpátky. Tomek. Jak člověk řekne slovo, ani čtyřma páry koní nedostane ho zpátky. Herb. Nikdy den ten nevrátí se zpátky. Bezr. Zašla do sklepa; ve chvilce byla však zpátky. Rais. Učitel se i zpátky ohlédl, na cestu ve stráni, kterou přišel. Jir. Vlasy měla černé, zpátky česané a velmi husté. Rais. Nejlépe by bylo, kdyby poslal závdavek zpátky, dokud je čas. Tyl. Šak ti donesu zpátky [na korunu]. Zýbal. Viki pořád myslí, že je to ještě ten studentíček, kterému vydávala šestáčky a on musel přinést ještě zpátky zbylé drobné. Šim. Nikdy by toho nemohl dosáhnout [národ svobody], kdyby ženy, celá jedna polovina, zůstaly stát stranou nebo dokonce strhovaly své muže zpátky srážely. J. Fučík. Nezapomeňte, že mluvíte před svědky, já vás nenutil a nenutím, ale pak nebudu brát slova zpátky, prodáno je prodáno odvolávati, rušiti. Pitt. D (v čase) směrem do minulosti. U nás je od Martina moc sněhu a takové mrazy silné, že na kolik let zpátky žádný takové mrazy nepamatuje. John. Ach, vypadám! Jak bych byl v almaře, to po jara, po léta zpátky, kdes visel. Ner. D pozadu, vzadu; zvl. ve spoj. zůstati, býti a pod. zpátky opozditi se, opožďovati se ve vývoji a pod. Brzy také obrátil se k vedle jdoucímu panu Vackovi, i zůstali oba poněkud zpátky. Choch. Toník se necítil. Snad by byl po něm skočil, kdyby jej byli muzikanti nedrželi zpátky. Hál. Ten je pořád v starých časích, o kolik set let zpátky zaostalý. Jir. Nesmíme si však tajiti důležitou pravdu, že jsme posavad za jinými národy tuze zpátky zůstávali. Havl. Jsa mladším synem, byl zvyklý, držeti se ve všem zpátky vésti si skromně. Rais. Rád by něco řek’, ale stydí se, jak se říká: drží se zpátky. V. Mrš.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 255 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 255