• zpívati ned. (o člověku) hlasem vytvářeti tóny a spojovati je podle určitých pravidel v melodii, v píseň; (co, o čem) zpěvem, určitým nápěvem přednášeti píseň; (o zpěvavých ptácích) vydávati melodické zvuky zvláštním zpěvněvným ústrojím. My se váleli venku po trávnících a zpívali jsme, až se hory zelenaly. Rais. Počala klidně zpívat. Zey. Zasedl ke klavíru a ona s ním zpívala. Jir. V druhé [loďce] sedí ženštiny, zpívají dudavě nosem a tlukou do bubínku. Ner. Šel kolem naší vily vandrovní a vesele si zpíval. Vach. Tenkráte se v našich domácnostech, zvláště na vsi, mnoho zpívalo. Jir. Zdálo se mu, že slyší zpívání a táhlý hlas pohanského kněze. Vanč. Jindy se postavila do řady a zpívala také se sborem. Čap. Ch. K nejzpívanějším snad patří píseň Soudruh kulomet, o tankistech a o letcích. Lit. noviny. Chtěla by se učit zpívat, a zatím musí chodít do gymnasia a dřít všechny ty předměty, které ji nebaví. Maj. Za výdělkem! Naladíme si kytaru a budeme zpívat na výběr. Včel. Stačí, když zpíváme jednohlasně, každá skupina zvlášť, po sobě. Ml. fronta. Zpívali píseň svatého Vojtěcha. Ehrenb. Před vánočními svátky střídalo se povídání pohádek a zpívání písní s rozprávkami o pečení vánoček. Něm. Do kroku si zpíval: „Ó hřebíčku zahradnický, …“ Rais. V kůru zpívají pašije. Erb. Každý zpívá haleluja, krásně, jak jen anděl umí. Ner. [Kaplan v Dubči] káže, velké mše zpívá, požehnání odbývá. Baar. Co to zpíváš, ženo má? Nechci toho zpěvu! Erb. Čí chleba jíš, toho píseň zpívej! Pořek. Jenom ten mlýn vám klepával do oken a zpívali ptáci. V. Mrš. Ten večer slavíci zpívali. Třeb. Skřivani zpívali do zakrváceného nebe. Mrš. Kdyby ten slavíček s svou družkou přebýval, on by tak žalostně o lásce nezpíval. Hál. V kurnících zpívali kohouti kokrhali. Baar. Hus o Martině nejpěkněji zpívá peče se na pekáči. Pořek. Naproti přes dvůr zpívají podobnou písničku mluví o stejném předmětu. Bojar. Kdo pak si má zpívat, když musí myslit, jak tři dcery vybude kdo může být veselý. Rais. Když jsem tancoval s Pavlou, zpívali mi do uší andělé, a nejen zpívali, oba nás brali na křídla a unášeli nás někam vysoko a daleko byl jsem blažený. Hořejš. Chytím [tě] za to tvé hloupé ucho a natřu ti je, že budeš slyšet andělíčky zpívat důkladně, pořádně. Herrm. Však my tě naučíme zpívat, brachu! a otevřeme tvoje ústa němá mluviti, přiznati se. O. Červ. Počal zpívati „jak mu zobák narostl“ mluviti přirozeně, nenuceně. Hol. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Pořek. Celé Nadzámčí zpívá jednu notu, že vlastně Antonín je pánem na kovárně všichni mluví stejně. Šmil. Jak jsem na ni spustil, hned zpívala jinou mluvila jinak. Maria. „Pepa mě neopustí.“ „Takovou každá zpívá — ale ty konce bývají jiné.“ Baar. Totě písnička tak známá, že ji vrabci na střeše zpívají. Ehrenb. Na jaře zpívali již vrabci na střechách stodol, jakže to chodí v Záhořuc statku každý o tom mluvil. Vrba. Byl už kolik let na vojně a dlouhý teď čas ani ptáci o něm nezpívali nikdo o něm neslyšel. Jir. Lid. expr. Tak zpívejte, co za ně [vepře]? mluvte. Mor. To víte, cirkus žádný smlouvání nevede. Tolikle zpíváte, tolik se vám vyplatí tolik žádáte. Kubín. Expr. [Na kůru hraje] i mladý kostelník, jemuž trumpeta jen zpívala krásně hrála. Svob. Běláčkova zahrádka zpívala, jak se ženský smávaly, devět písniček. Byloť v ní všeho dosť. Pitt. Až s ním [vozíčkem] budete jezditi déle, namažte mu také občas ložiska, aby vám nezpíval jako hejno špačků nevrzal, neskřípal. Zizius. Přen. To když sladce zpívala, v oči se mu dívala lesní panna na jelenu lákavě mluvila. Čel. Vstávali, sedali, o cizích umělcích zpívali, na domácí plivali velebivě mluvili. Svob. Poslouchal do půlnoci nekonečnou balladu zpívajících jezů. Štech. Celý den znějí údery kladívka a zpívá pilník svou drsnou píseň. Jah. Tu zdálo se mi, že zpívaly vlny jméno „Antiochos“. Zey. Zvon zpíval klekání. Theer. Barvy celého kraje zpívaly své dlouhé škály. R. Svob. Ženci a žnečky přicházeli se zpěvem, na lukách s nimi zpívaly kosy a srpy. Hál. A na stole nám zpívá samovar. Vrch. pod saněmi sníh si zpívá. Ner. Slyšel jste už někdy kulky kolem hlavy zpívat? Hol. Jablíčko na peci zpívá. Slád. Věta může zpívat jen u některých prozaických útvarů. Jirát. Mně v hloubi srdce vždycky láska zpívá. Vrch. Bledé světlo zpívá u stropu. H. Jel. Žaludek zpíval neumlčitelnou písničku kručel. Maj. Po jedné straně táhl se jakýs rybník, v němž žáby zpívaly. Zey. Hist. Pro jemné tóny, jež kov vydával, dostalo Jarošovo dílo jméno zpívající fontána. Wen. Horn. zpívající lampa druh důlní lampy, ohlašující zvukem přítomnost plynu. D býti zpěvákem n. zpěvačkou, pěstovati zpěv (koho, co) jako zpěvák předváděti někoho n. něco. „Vy sám nejste hudebníkem?“ „Ne já jen trochu zpívám.“ R. Svob. Sázím svou hlavu, že ta dáma bude zpívat příštím rokem v Bayreuthu. Čap. Ch. Můj bratr tam zpíval prvního krále a potom žebráka. R. Svob. [Antonín o pašijích] má zpívat Ježíše. Jir. Už třicet roků na libočanském kůru zpíval bas. Rais. Růžička zpíval pěnkavu uměle napodoboval. Svob. D (co, o čem) kniž. zpěvem něco oslavovati, zvl. zpěvem n. básní něco oslavovati, velebiti, opěvovati. Život! jeho slávě se pokloňme, jeho chválu zpívejme! Šrám. Kdys triumf krále zpívala. Vrch. Kráčeli cestami pustými a zpívali jejich opuštěnost. Dyk. Heine zpívá již sociální bídu a vzdor tkalců v buřičských písních. Šal. Překrásný večer. Nerad mu dávám s bohem — jeť poslední, jejž v této básni zpívám. Hál. Byla tvá vůle, o Věčný! Pokorně léto tvé zpívám! Břez. O věrné lásce zpívat se mi chce. Zey. Hálek ve „Večerních písních“ zpíval jenom o své lásce. V. Mrš. Zamilovaní jsou jako velcí básníci: oni zpívají o víně a pijí vodu. Rub. Přen. I zpívají kladky štěstí i kletbu. Sova. Každým dnem zpívají jeho dva stroje pravý koncert práce dokonale pracují. Ml. fronta. D míti zpěvavou řeč, zpěvavě modulovati, obyč. způsobem příznačným pro jisté jazykové území n. prostředí. „Vy jste pán z Prahy,“ mínil rozvážně, „to je věc jistá podle toho zpívání.“ Ben. Měsíčané pronášejí svou češtinu s divným zpíváním. Čech. Začal číst mocnou a zpívanou, po celém rynku slyšitelnou češtinou a němčinou. Včel. Mšenští také ve své řeči zpívají, podobně jako na Plzeňsku a v jižních Čechách. Lid. nov.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1085 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 1085