• zpráva, -y f. oznámení o nějaké události, obyč. ústní, sdělení něčeho, zvěst, novina. Potom přišly zprávy o velikém hladu. Třeb. Zpráva, že Táboři u Poříčí uherského krále ztepali, doletěla již před vítězi do Prahy. Jir. „Pan Adam stůně! Pan Adam umírá!“ Tak zněla zpráva po Doubíně. Just. Mezi pracujícími roznesla se již zpráva, že bude zítra zdvihati schody Bureš sám. Svob. O všem, co se v domě děje, dávala mu věrně, ač suše zprávy. Zey. Přišly nějaké špatné zprávy? K. Čap. Buď bohu žel, že nesu také zprávu Jobovu. Slezáci vpadli do našeho kraje, hubí a pálí neblahou. Jir. Paní Oberhubrová uvítala mladou krajanku příjemnou zprávou. Bozd. Hm! Staré zprávy ohříváš nám, Lazare. Hál. V tom přijde už autentická zpráva, že pravý revisor teprv přijde. V. Mrš. D sdělení, informace, poučení o něčem, zvl. úřední, písemné. Pak psal František psaní na strýce vojáka a na hospodáře Nevážila. Podal jim o všem dlouhou zprávu. Prav. Došly nás [v archivech] zprávy velmi nedostatečné a kusé. Pal. Byl daleko široko v cizině a má o Americe zprávy bezpečné, sice by se tam nevystěhoval. Prav. Pak mi napadlo, má-li teta vůbec o své švakrové bližší zprávy. Šim. Tak jsem zachytil z matčiných pamětí nejednu figurku, nejednu zprávu o kroji. Jir. Úřední zpráva oznamuje, že ze sedmi vojínů včera jeden zemřel. Dyk. Různé zprávy z novin byly shltnuty po cestě do práce. Maj. Věci, které se dnes v dennících krčí v drobných zprávách, [nutno] povýšit k úvodnímu významu. V. Mrš. Již r. 1923 vysílal rozhlas zprávy sportovní, povětrnostní a bursovní, od 1. ledna 1925 také zpravy politické a denní. OSN Dod. Už jsem ti řekl, že si chci poslechnout zprávy [v rozhlase]. Kl. Visí [mapa Protektorátu] na stěně, upravena kolegou přesně podle novinových zpráv. Branald. Posílal soustavně zprávy vojenského charakteru přes Vatikán do Německa. Ml. fronta. Podle telefonické zprávy z Budapešti byl v Sarajevě zavražděn arcivévoda František Ferdinand d’Este. John. Tajemství listovní a ta jemství dopravovaných zpráv. Ústava. Jaký život panuje nyní v našich spolcích, toho dokladem budiž vyňatek z jednatelské zprávy. Hol. Ve výroční zprávě ke zkouškám na konservatoři: Frederick Chopin, studující třetího ročníku. Loucký. Důvodová zpráva k zákonu je sázena drobným písmem. Nešpor. Novin. denní zprávy (různé zprávy) rubrika v denních listech pro méně významné události, zejména z denního života. Škol. školní zpráva listina o chování a prospěchu žáka někdejší obecné školy. Zpráva inspekční podávaná školním inspektorem nadřízenému úřadu o stavu školství v přiděleném úseku. Voj. zpráva bojová, průběžná, informační, týlová, klamná a pod. Pošt. zpráva o nalodění poštovní vzorec užívaný při odesílání balíku do ciziny k vyrozumění odesilatele o nalodění. Doprava zpráv. Škol., veř. spr. výroční zpráva publikace škol, peněžních ústavů, různých institucí, organisací a pod. (pro širší veřejnost) o vlastní činnosti za běžný rok; souhrnné sdělení vyšším orgánům.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 543 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 543