• zrno, -a n. plod obilí, trávy a pod., semeno. Našli několik zrn ovsa. Havl. Nesvědčí každému zrnu každá půda. Svět. Co jsou klasy beze zrna? Jabl. [Babička] nás vždycky horlivě měla k tomu, abychom políbili chléb nebo hrachové zrno. Jir. Z malinkého zrna vyrůstá veliký strom. Šmil. Zavřete Prahu jen čtrnáct dní a nevezte jim tam ani zrna obilí, a uvidíte, komu se bude dříve stýskat. Hál. Slze mu po tvářích padaly jako zrna hrachu. Něm. Láska naše rostla jako zrno hořčičné rychle. Rais. Vytrhl sobě oko, aby se ječného zrna zbavil zánětlivého onemocnění očního víčka. Ner. Zeměd. tvrdé zrno odolávající delší dobu klíčení; luskovina pěstovaná na zrna (op. na zeleno). D zrní, obilí. Vy nám dáváte poctivě vejměnek, podívejme se, zadní zrno, hrách samý červotoč, brambůrky jako oříšky. Rais. Ustanoveny na místě toho [desátku] dvě měřice zrna, jedna ovsa, jedna pšenice. Tomek. Zrno bych si dal [k setí], ale na práci musím zjednat. Rais. Rychle se blíží naprosté vítězství našeho lidu v boji o zrno, v boji o více chleba národu. Ml. fronta. D něco připomínajícího vzhledem zrno. V bílém písku svítila se na slunci zrna ryzího zlata. Jir. Zmizel jako zrno písku na poušti beze stopy. Vach. Spěchal jsem s nimi [barvami] domů, jako bych našel zrna zlata. Jir. Kdo pouhé zrno kamene Sachrat má, ten činí divy. Zey. Vzal z něho [rovu] štipec země a pouštěje ji z lehka opět na rov po zrnech prohodil. Šmil. Ten onen se modlil propouštěje v prstech zrna růžencová. Jir. Vzal do ruky hrsť písku. Tu spatřil v jeho zrnech nepatrné destičky slídy. Svob. Některé žuly jsou jemnozrné, jiné mají zrno střední velikosti. Geologie. Bot. zrna pylová. Tech. částice vzniklá mechanickým n. chemickým rozrušením hmot (zemin). Stav. cementové zrno rozemletý cementový slínek. Hut. částice železné rudy rozměru od 1 do 5 min. Zrno austenitické krystalky ztuhlého roztoku uhlíku v železe. Stroj. brusná zrna zrna přírodních i umělých látek velké tvrdosti, sloužící jako řezný prvek brusných nástrojů. Uhelné zrno jemné, střední, hrubé. Fot. emulsní zrna krystalky halogenidu stříbrného ve fotografické emulsi. Cukrov. zrno cukru, syrobu a pod. D bobule, jádro a pod. Požíval stařec v stínu oliv svojich omžená zrna plodů Dionysa. Mach. Jej nechať osvěží zrn zlatý mok. Heyd. Cesty ke sklepům jsou asi v celé krajině znamenány krůpějemi a loužičkami vína a opadalými zrny hroznů. Ant. Šrám. Drkotavá jízda vlakem vytřásla z Nového všechen enthusiasmus, jímž býval vždy nabit jako granátové jablko zrny. Vrba. Toť hrozen velký, kolik zrn má asi! Vrch. Zbož. zrna alkermesová, avignonská, chebulová, svatojanského chleba a j. D malé množství něčeho. Humorná reportáž se zrnem hořkosti u dna, skorem příliš těžkým na její rozmarně laděný tón, jest A. J. Urbana „Nejmladší pevnina“. Sez. Chránil se zejména prozraditi cokoli na Ihnata Sopka nebo Danila Jasinka, kteří byli nebezpečni i v chustské nemocnici a kteří toho na něho nevěděli o zrno méně než on na ně. Olb. D hodnotná část něčeho. Příští historik duševního a společenského života najde v nich [„Vilenských vzpomínkách“] zajisté nejedno vzácné zrno. E. Jel. Ale což kdyby — kdyby v těch jeho proklatých novinách přece kousek pravdivého zrna vězelo? Tyl. Nejvíce zdravých zrn bylo by možno v té době nalézt v Jiráskových povídkách venkovských, pohorských. Naše d. Vždyť sami jsme se oba přesvědčili, jak málo zrna v celé kabbale. Vrch. Nesnadnou jest úlohou myslících duchů z pestré smíšeniny vybrati zrna pravdy. Sab. Jen tu i onde za hovoru vyšlo mnohé zlaté zrno z úst staré paní Slezanovské. Šmil. Přemysl II. razil pak menší a malé brakteáty, poněkud lehčího zrna. Čs. Nemluvím přes zrno zbytečně. Kubín. Zrno byla staročeská délková míra a dále jednotka váhová. Techn. sl. Dod. Minc. váha drahého kovu obsaženého v minci. D zrnitý vzhled, zrnitý n. drsný povrch něčeho. Našli nové dřevo krásnějšího zrna a větší pevnosti než běžně užívaná dřeva. Výb. Poněvadž negativní formát je relativně velký, není nebezpečí, že by zrno rušivě vyniklo. M. Hlaváč. Známe nadměrné zvětšeniny fotografií, na nichž je vidět „zrno“ desky nebo filmu. Ahoj. Větší obrazy snesou hrubší zrno plátna. Fr. Petr. Kovová deska se v brousicím stroji opatří zrnem. OSN Dod. Chem. velikost krystalků. Zrno cukru, svařování syrobu na zrno. D ráz, způsob, druh. Nadávky nejhrubšího zrna se sypaly tu na Vencu, onde na Karla. Klost. Byl to výkonný nadšenec hudební nejčistšího zrna. Čap. Ch. [Ocel meče] ťala tu do křemene zrna nejtvrdšího. Stroup. Principálové zrna Rorejsova nedovolili, aby učedník po odbyté práci četl v nějaké knize. Herrm. Kancelářský Heyduck byl takového zrna. Byl to člověk tvrdý, nemilosrdný a neoblomný. Herb. Byl člověk spíše hrubšího zrna a nezvyklý jednat v rukavičkách. Severin.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 505 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 505