• ztráta, -y f. úplné pozbytí, ztracení něčeho. Ustrašena ztrátou psa vrátila se domů. Stroup. Ztráta podkoviček. Čel. Já se tedy podobám kocouru, který po ztrátě zubův myši už nechytá? Hum. kal. Nastává zvolnění činnosti srdeční a pozvolná ztráta vědomí. Šmilauerová. Od domu k domu bylo pod ztrátou hrdla zakázáno, aby žádný vodu z potoka nenabíral. Tyl. Pořád vedou hořké žalosti básníci nad ztrátou mladosti. Havl. Matka moje prolévala slzy nad ztrátou mé dobré pověsti. Zey. Prohlížet si šaty jen pro potěšení, zdá se mi zbytečnou ztrátou času. Svět. Odepření slibu neb slib s výhradou mají samy o sobě za následek ztrátu mandátu. Ústava. Na prvním místě je to analytická výstavba jazyková, jevící se ztrátou flexe. Slovo a slov. Lepší je pokus o střelbu, zdařilý nebo nezdařilý, než ztráta míče před brankou soupeře. Ml. fronta. Gram. ztráta jotace (změna ě v e). Lék. ztráta vědomí. Pošt. evidence ztrát služebna, která sleduje ztráty a vyloupení doporučených zásilek, cenných psaní, balíků vnitřního styku, příp. i obyčejných psaní. D úbytek, škoda z něho vzniklá. Musel počítat s tím, že tak rychlá ztráta váhy znamená značné tělesné zeslabení. Ml. fronta. Účelem transfuse je zmnožení krve při velkých ztrátách krevních. Špindlerová. Dragon, bledý ztrátou krve, vzdorovitě hleděl setníkovi do tváře. Jir. Čeho se paní Kačenka nejvíc bála, že mohla mít děti a ztrátu na své kráse utrpět. Něm. Smrt Martinova v době tak rozhodné byla pro veškerou církev katolickou ztráta citelná. Pal. Přišel o mnoho peněz a vedl obchod se stálou ztrátou prodělkem. Svět. Pepík si naložil na záda pytel mouky a šel si ji prodat k hokynářce. Prodával se ztrátou. M. Han. Ztráty známé a neznámé v průmyslu jsou buď nevyhnutelné nebo částečně zamezitelné. Techn. sl. Dod. Peněž. ztráta slosovací rozdíl, o který je jmenovitá hodnota cenného papíru nižší než jeho nákupní cena. Ztráta kursová rozdíl, o který je prodejní kurs cenného papíru nižší než kurs nákupní. Úč. rozdíl mezi většími náklady a menšími výnosy. Ztráta rozvahová (bilanční), skutečná (realisovaná), neskutečná (účetní, nerealisovaná), plánovaná, neplánovaná, čistá, hrubá a j. Odepsati do ztrát (na př. nedobytnou n. promlčenou pohledávku). Fys. tlaková ztráta úbytek tlaku způsobený odpory, rázy a změnou rychlosti při proudění tekutiny. Ztráty třením, odporem prostředí a j. El. tech. jakýkoliv úbytek výkonu nějakého stroje. Ztráty mechanické, elektrické; ztráty stálé, proměnné; ztráty naprázdno, nakrátko a j. Celkové ztráty rozdíl mezi příkonem a skutečným výkonem. Let. ztráta rychlosti pokles rychlosti letadla pod hodnotu nutnou k udržení letadla ve vzduchu a k jeho ovládání. Les. ztráty na přírůstku, ztráty výrobní (manipulační), jakostní. D dočasné n. trvalé pozbytí někoho, odloučení se od někoho, bolestný cit z toho vznikající. Stará kupcová nesla ztrátu svého muže těžce. Jir. Katy brzo oželela ztrátu svého ošemetného milence. Stroup. Já si nikdy nepředložil, co to pro ně [rodiče] za ztrátu býti muselo, když jsem se od nich vzdálil. Něm. D zpr. pl. ztráty vojáci v boji ztracení (padlí n. ranění). [Nepřátelé] bránili se tak statečně, že Charváti se ztrátou šesti mrtvých a šestatřiceti raněných ucouvnouti musili. Mik. Papežský prapor utrpěl značné ztráty. Hol. Nepřítel měl obrovské ztráty, ale nahražoval první řady novými. Svob. Italský tisk cituje z bělehradských deníků první řeckou listinu ztrát v této válce. Nár. p. Voj. ztráty živá síla a bojová technika vyřazené z boje. Ztráty válečné, trvalé a j., míti, utrpěti ztráty.
 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 591 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-50 z celkem 591