• účastniti se ned., zř. dok. (čeho, v čem, na čem, zř. při čem) míti podíl, účast na něčem. Chtěl se účastniti spiknutí. Vrch. Syn jeho [Jana Lucemburského] Karel účastnil se vlády. Pal. Jen to hříchem, při čem vůle naše se účastní. Svět. Jen tam, kde se účastní v tvorbě celá bytost lidská, je možno mluvit o tvorbě básnické: Šal. Sociologický výklad Šímův vyzkoumal, jak se účastní na vzniku Bezručovy tvorby kraj, rod, národ. K. Pol. Dlugoš se přimísil k společnosti, účastnil se hovoru. Hál. D osobně býti při něčem, býti přítomen něčemu. Nic nevábily ho kolby a zápasy, na které tak rád hledíval, kterých se tak rád účastnil. Jir. Jeho zdraví bylo porušeno, on se nemohl tak jako tak účastniti ve slavnosti. Havlasa.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 165 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 165