• úsilí, n. vynaložení tělesné n. duševní síly, především vůle, k vykonání, dosažení n. překonání něčeho. Zajíci a koroptve po marném úsilí dohrabat se osení pod zledovatělou korou země vrátili se k zahradám. A. Mrš. Hledání, neustálé úsilí umět víc a lépe, to byl život Stanislavského. Lit. noviny. Jen s největším úsilím se ovládal. Šmil. Položil se před město a dobýval ho s velikým úsilím. Mik. Pan Hynek udatností neobyčejnou zmařil všecka úsilí jejich [Táborů o dobytí hradu]. Pal. Kultura je významnou složkou národního úsilí. Gottw. Doba úsilí o obnovu našeho poválečného hospodářství je shrnuta v knihách „Po staru se žít nedá“ a „Nová odborová politika“. Zápot. Pracovali jsme s úsilím neúmorným a vzornou vytrvalostí obyčejně společně. Arb. Se srdečným úsilím prosil občany, aby se u něho stavěli jako jindy snažně. Svět. D těžká, vytrvalá, namáhavá práce. A podařilo se mi za tato dvě léta mnohým úsilím a mnohým utrpením zjinačiti stav našich jediných novin. Havl. Brzo se stal Antoš hlavou i duší spolku, jeho působením a úsilím znamenitě vzkvétajícího. Svět. Stálo je to velké úsilí, než ji [selku] zase přivedli k sobě. Třeb.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 299 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 299