• †ustavně, ústavně adv. 1. k ustavný; ustavičně. Jen za tebou ustavně lkám. Koll. Jsou z těch, kteří ústavně proti církvi a kněžím brojí. Jir. Své oči upřel na ni ústavně a divě se kráse její dříve nevídané pevně. Jir.
  • ústavně adv. 2. k ústav; v ústavu, jako v ústavu. V r. 1937 z 10.000 pojištěnců bylo 39 ústavně léčených případů. R. právo.
  • ústavně adv. 3. k ústava; podle ústavy. Základní výsledky naší národní a demokratické revoluce musí býti ústavně zakotveny. R. právo. Ministerstvo průmyslu jako orgán moci vládní a výkonné bude ústavně-právně přímo odpovídati za bezvadný chod zestátněných podniků. R. právo. Výbor ústavně-právní. R. právo.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 17 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 17