• úzký (ob. ouzký; komp. užší) adj. mající vzhledem k délce malou šířku (op. široký). Úzká a dlouhá okna jsou, a věž se zvonkem nad střechou. Erb. Špinavé a úzké chodníky podél starých domů byly plny dětí. Merh. Rozsvítila nástěnnou lampičku s úzkým knůtkem. Maj. Obličej měl úzký se špičatou bradou. Herb. Zcela prostě pustil jsem tu úzkou, dlouhou ruku. Šim. Semkla své úzké rty a neřekla slova. John. Hněv se jí točil plamenem v úzkých, tukem zarostlých očích. K. J. Ben. Je v pasu ouzká jako vosa. Ančík. Na levo u cesty táhla se úzká lučina. Jir. [Kráčel jsem] cestou dolů do úzkého údolí. Jir. Je [dýka] do úzka vybroušena. Lang. Kde jaký pták pěl, div že úzké hrdlo tou zpěvu vichřicí si nepotrhal. Vrch. Zast. Nevěděli, píše-li se pytel s úzkým nebo se širokým i s měkkým. Tůma. Přen. Slova se mi zdají pro vyjádření myšlénky úzká. R. Svob. [V sadu] zmlkly i zvuky klekání i úzká píseň cvrčkova. R. Svob. Text. úzký stav. Voj. úzký cíl. Film. úzký film v rozměrech 8, 9,5 a 16 mm. Fon. úzká samohláska vysoká, zavřená. Zool. mandelinka úzká druh brouků z čeledi Chrysomelidae, Chrysomela quadrigemina. D těsný, stahující, svírající. [Tělo] bylo upjato v úzkém stejnokroji. Staš. V kyčlích vám bude [frak] trochu ouzký. Čes. Thalia. Švec udělá úzké boty a já ho [proklínám]. Havl. Ani jsem netušil, že jsou ti tak úzké boty že je ti tak zle. Maria. Bylo mu jí líto, že ji vehnal do úzkých do nesnází. Č. Jeř. Nevěděl, jak by si pomohl z úzkých. Vanč. Když mu šlo do úzkých, šel se synem. Uh. Maretík je juž zpraven o jeho úzkých. Vrba. Hud. úzká poloha akordu těsná tak, že tam již nelze vložiti žádný tón téhož akordu. D založený n. spočívající na společných vlastnostech, vnitřně blízký, důvěrný, přátelský a p. Tak míjely jim dny v úzkém přátelství. Zey. To [hovor] oba muže v užší spjalo svazek. Šmil. S jiným Berta zajisté nevstoupila v užší spolek. Prav. Vy musíte stát s Jaromírem v nejužším poměru. Hál. Styky kladských Čechů s náchodskými byly nejužší a nejtrvalejší. Kulh. Tam, kde očekávána řevnivost, nastala spolupráce, tu užší, tu volnější. Rozhlas. [Toto období] mizí i ze vzpomínek nejužších spolupracovníků. Týd. rozhl. D málo prostranný, málo rozsáhlý, neposkytující dostatek místa. Což nestýská se v úzkém domě ti po lesích, které konce nemají? Zey. Můj Vyšehrad pro tebe úzkým jest. Zey. Vše jí bylo malé a úzké v našich horách. Šmil. Ó kterak svět náš úzký jest a malý! Vrch. Tys [chudobo] podporou mi v úzké naší době. Holý. Kdo jiný by mohl pomoci odstranit úzký profil našeho plavectví — nedostatek dorostu, než mladí chlapci a děvčata ze závodů slabé místo, slabinu. Ml. fronta. D omezený jen na určitou část n. určitý, zprav. vybraný počet něčeho. Tím patrarchie aspoň v nejužší rodině zvítězila. Naše d. Byl [Bílek] podobně jako jeho přítel Otakar Březina chápán jen úzkou obcí ctitelů. Týd. rozhl. Milton a jiní hercové literarní nepsali zajisté pro lid v užším slova smyslu. Ner. Užší výbor divadelní sestává z 11, širší z 21 osob. Lum. Ústav vypsal užší soutěž na návrh novostavby. V. Kolář. Milovali [kozáci] kromě své užší vlasti na řece Donu ještě jednu širší, totiž celé Rusko. Lum. Nevedla-li by k cíli dvojí volba, koná se volba užší mezi těmi kandidáty, kteří při druhé volbě dostanou nejvíce hlasů. Ústava. D něčím n. nějak omezený, vymezený, takový, kterému do úplnosti něco chybí. Nechtěl napsati jen úzký životopis. Smet. Název příliš úzký neinformuje dostatečně čtenáře. Lorenc. Přihlíží [posuzovaný autor] jen k úzkému výseku, který mu dá domyslit a dobásnit skutečnost. Čteme. Poměrně úzká autonomie českých obcí nevyžádala pro svůj úřednický aparát budov moderních a rozlehlých. Týd. rozhl. [Nepochopila] svým úzkým rozumem a srdcem nižádnou velikost. Svět. To záští odvěké jim [prorokům] dýchá v mozky, to úzké vlastenectví domácí, zkad vyprostit se výše nemohou. Vrch. D stísněný, tísnivý. Společně s Oldrou naříkal na úzké domácí poměry. Č. Jeř. Poměry nás děvčat jsou tak úzké, že čím dále bychom do nich vnikaly, tím bychom byly stísněnější. Kun. Cítil plíseň z obilí a úzkou, děsivou náladu. Svob.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 289 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 289