• červenozemě f. subtropický půdní typ zbarvený červeně (hl. v okolí Jaderského moře).