• červinka, -y f. dial. červená záře, červánky. Ráno byla na východě ta červinka. Rais. D Dial. červená země. Tady jsou sedláci, samá červinka, žádná mokřina. Rais. D Dial. červená kráva. Vůz, tažený dvěma kravkami, červinkami a pálenkou. Rais. D odrůda pšenice. Viděla jsem žito, jerusalemské, pšenici, sametku, zlatnici a červinku. Kronb. Dial. odrůda hrušek a jablek.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 18 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 18