• šept, -u m. kniž. šeptnutí, šepot. Něco se jí dralo z hrdla, ale přes rty nepřešel ani šept. Jah. Zas tichý šept — a náhle sborem výskli [skřítkové] a zatleskali plesem v dlaň. Vrch. Tu tam tajemným šeptem sobě sdělovali, že „pandurek“ není jen generálovým nalezencem. Jir. [Josífek] jal se modlitbičku říkati skoro po šeptu. Kos. Co je s šeptem, to je s čertem. Něm. Přen. Slyším pouze šum, šept vrcholků, v nichž vánek kolébá se. Čech. Tráva na palouce zčeřila se k utajenému šeptu. Vrba.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 239 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 239