• adv. vyjadřuje mez, po kterou něco sahá, a to mez místní. Chvílemi vítr až sem zalehl. Jir. Až ku Praze. Až u samého kraje. Až po uši. Od hlavy až k patě. D mez časovou. Až dosud stál nepozorován u okna. Jir. Od dětství až do hrobu. Až na věky (věkův amen). D mez u výrazů míry n. přibližnosti. Vyprázdnil kalich utrpení až do dna. Promokl až na kůži. Řízl se až do krve. Láska až za hrob. Zaplatil dluhy až na poslední krejcar do posledního krejcaru. Až do těch hrdel a statků. Až do aleluja do omrzení. Až k 80.000 jezdců. Šest až dvanáct osob. D dokonce, ba i. Vystoupil mu až pot na čele. Herb. Obrázek rozpálil v hochu vášnivou touhu až i závist. Jir. Řekněte mi, babičko má, co se dobře dává, je-li ochořelá hlava bolestí až žhavá? Ner. D až na kromě, vyjma, vyjmouc. Všichni hlasové umlkli až na jeden neb dva malé časopisy. Havl. Židáček byl celý nahý až na kus kalhot. Kosm. Až na ty zapadlé, bezzubé dásně nad bradou jsou líce jeho kulatá. Rais. Pan Melichar byl sám a sám až na občasné návštěvy dávného přítele svého. Herrm. Až na čtyři byli všichni obžalovaní odsouzeni. Šrám. Oposice má za sebou až na mizivé výjimky celý národ. Dyk. D teprve. Nejhorší chabrusáci byli až místodržitelskými dekrety odstraněni. Ner. Brambory sněhem ti zapadaly a ozimy jsi až v listopadu zasil. Baar. Ve spojení se sp. časovou n. podmínkovou. Až když císař pán sešel do dvora a usedal do kočáru, všichni smekli. Herb. D Sp. časová vyjadřující předčasnost v budoucnosti n. vůbec jistou mez časovou. Bude mít radost, až mu povím, že jste zdrávi. Rais. Až vy budete starší, budete taky jinaké. Něm. Vyučil se hře na housle a šumařil, až ho odvedli. Stroup. Nikdo se nehnul s místa, až se za císařem zavřely dveře. D Vyjadřuje účinek. Švihal prutem, až to hvízdalo. Rais. Smích, až se okna otřásala. Kos. Slavík zpíval až radost. Vrch. Posměváček upaloval až strach. Herb. Nepořádný až hanba. D Uvádí věty samostatné na označení jisté meze. Vůdce kráčel neúnavně v čele studentů, vyzíraje, hledaje, ohlížeje se. Až pak se zastavil. Jir.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1432 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1432