• bílý (komp. bělejší) adj. bíle zbarvený, bílé barvy n. jasně, světle zbarvený (op. černý, temný, tmavý). Mile odrážel se strop od stěn jako křída bílých. Šmil. Bílý vous. Čech. Kanafas bude na peřiny pro služku — vy budete líhat v bílém. Herrm. Nevelký průvod po bílé silnici dost pospíchal. Rais. Po šípkoví a po skalí ty bílé nohy šlapaly. Erb. Na podlaze ležely pruhy bílého světla měsíčního. Šmil. Až do bílého rána. A. Mrš. V dolíku byl již bílý den. Rais. Jest, leží na bíle dni je najevě, nasnadě. Svatý Martin přijel na bílém koni napadlo sněhu. Neodpovídal ani bílé ani černé vůbec nic. Hol. Zkrucuje pravdu a z bílého dělá černé, z černého bílé. Hol. Dáti něco někomu černé na bílém písemně. Míti něco černé na bílém zajištěno, potvrzeno. Bílá vrána řídký, vzácný zjev. Tenkráte byl ještě kočár ve vsi bílou vranou. Třeb. Bílá pleť, bílé pohlaví ženy. Ani žertem bílé pohlaví neškádlíval. Hol. Bílé ženy mythol. bytosti. Za večera vypravovali o bílých ženách, o černých psích a zakletých osobách. Hál. Bílá paní ochranný rodový duch. Bílé povolání mlynářské. Vyměnil bílé své povolání za černé za uhlířství. Čap. Ch. Arch. bílý kabát vojna, vojančina. Snadno mohl bys dostat se do bílého kabátu. Něm. Synové jeho snadno uklouzli bílému kabátu. Herb. Bílá smrt pod lavinou. Bílý sport lawntennis. V epithetech: Máme kamennou matičku, bílou Moskvu. Třeb. D bílé v očích bělmo. Na bílém očí Adamových začaly se objevovati krvavé žilky. Hol. Oči její byly tak obráceny, že bylo jen bílé v nich viděti. Zey. D bílá lid. fam. obyčejná žitná kořalka. Flašinetář se vydal na pout, aby si vytočil denní svůj chlebíček a slzičku bílé. A. Mrš. D Odb. bílý a černý ve hře v šachy. Obch. bílý týden doba, v které se prodává bílé zboží za levnější ceny. Tech. bílý žár nejvyšší stupeň žáru. Dipl. Bílá kniha sbírka úředních dokumentů o některé mezinárodní otázce v bílé obálce. Círk. Bílá sobota sobota před velkonočním hodem Božím; Bílá neděle první neděle po velikonocích. Bílá mše andělská mše, zádušní mše za dítě (op. černá mše). V kostele se sloužila ještě jedna mše svatá, nikoli černá, nýbrž bílá, tak zvaná „andělská“. Prav. Bílá magie ve středověku magie přizpůsobená víře křesťanské (op. černá magie). Byl pravý adept bílé magie. Zey. D Ob. bílá káva (op. černá káva), bílé víno (op. červené víno), bílá polévka (op. hnědá polévka), bílý chléb z výražky (op. černý, režný chléb). Bílá voda ob. roztok octanu hlinitého. Bílé pivo druh piva ze pšenice, dnes u nás již nevařený. Bílý groš starý název českého stříbrného groše. V názvech zeměpisných a přírodopisných: Bílá hora, Bílé Karpaty, sasanka bílá, mochna bílá, čáp bílý a p. D bělošský. Na začátku století první bílý osadník přišel v místa, kde se nalézá Milvaukee. Her. Zde bílí stojí a tam žlutí [Japonci]‚boj Asie to s Evropou. Vrch. Bílý dělník stěžuje si, že mu nelze pracovat za tak nízkou mzdu jako Číňan. Slád. D zpátečnický, konservativní. Veřejná místa byla zaujata osobnostmi v šatě rudém, černém, zeleném nebo bílém. Per. Bílá hrůzovláda (op. rudá). Olb. D nepopsaný, neposkvrněný. Dnešek je v kalendáříčku mém úplně bílý, notiční kniha prázdna. Ner. Zde nebyla ještě nikdy svedena nějaká bitka; naše step je bílým listem v krvavé knize dějin. Ner. D Bás. nevinný, ctnostný, čistý, cudný. Když Bogdan domluvil ta slova, s tělem bílá loučila se duše. Hol. Zůstavila v mé duši stopy tvoje mysl bílá. Svob. My jakožto lid chudší máme jen jedinou morálku na všední den i na svátek, bílou tak jako ona ovčička, o které mluvil prorok v Písmě. Havl. Vlk vášně vkrad se ku posledu v stádce bílých jindy myšlenek. Heyd.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 742 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 742