• brániti ned. (imper. braň) (někoho, něco, řidč. někoho, něčeho; od čeho, před čím, proti čemu) hájiti, ochraňovati. Vždycky někdo útočí a někdo brání. Vrch. Pachatel nebohou napadl znenadaní, takže se nemohla ani bránit. Vach. Bránili Březinu proti soudům Dykovým. Arne N. Rytířsky bránil zde kozák vlast, svobodu a víru. Havl. Všichni bránili pravdu boží. Jir. Zlého vždy se chrání a tak čest svou brání. Kul. Říkaly, že brání svobodných dětí, aby nebyly okradeny. Rais. Čechové bránili milé své země. Jir. Brániti zemi od náhlého přepadení. Prsa brání před úrazem. Klác. Bránil ho proti pomluvám a klepům. Just. D (komu, čemu, komu v čem, řidč. komu co) překážeti, odporovati, zdržovati, nedovolovati. Dva mladí lidé milují se vroucně, ale rodiče budou snad brániti. Herb. „I, není potřeba,“ bránil podučitel, „učinil jsem to z lásky.“ Kosm. Nebránila slzám, které jí splynuly po tváři na klín. Něm. Panenský stud jí bránil, dříve svou náklonnost hochu ukázati. Něm. Hochu můj, nebudu ti v ničem bránit. Slád. Vojska porazil, jež bránila mu přístup k samému Beaucairu. Zey. Brániti, aby pravid. se slovesem záporným, méně správně se slovesem kladným. Bránila mu, aby se nevydával v nebezpečí. Jir. Bránili, aby volně se stěhoval. Jir. D Spojení (Pán) Bůh brání značí velikou, nesmírnou míru něčeho, hlavně špatného, nepříjemného, nepěkného. Desátník láteřil a klel, až Bůh bránil až hrůza. Jir. Bafčíme, až Bůh brání. Čech. Hosté nanesli sněhu, až Pánbůh brání. Vanč. Ve formance, Bůh až brání, plno řečí, zpěvu, objímání. Quis. Jeníček je prchlý, že až Bůh brání. Mach. D brániti se (komu, čemu; proti čemu; před čím) překážeti, odporovati, ohrazovati se. Jen když se rádi mají. Však starý Krása se nebude bránit. Jir. Jen se nebraňte a vezměte! Jir. Holub ji uchopil za ruce. Lída se nebránila. K. Čap. Neradi umírali a smrti se bránili zuby nehty. Mach. Hlava mdlá darmo těžkým snům se brání. Kam. Nikomu se nebránila, když ji chtěl políbiti. Svob. Bránil se ze všech sil slzám, jež se mu draly do očí. Ben. Vztáhne pojednou ruce, jako by se bránil proti něčemu zlověstnému. Kar. Adámková bránila se před Viktorem, jako před přízrakem, svou napřaženou dlaní. Vach. Všemožně se budou brániti, aby neusnuli. Erb.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 799 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 799