• celý adj. všechen, veškerý, úplný, plný (op. částečný, neúplný). Kostel přehlíží celou kotlinu. Rais. Mír panoval v celém domě. Jir. Celá ves byla na nohou. Šmil. Celý národ, celé lidstvo a p. Za celý život se mu nestalo pranic záhadného. Čech. Usmíval jsem se celou cestu domů. Šim. Po celý den, celý boží rok. Sloužil celých třicet let. Milovati, přáti si celým srdcem, z celého srdce, celou duší, z celé duše. Jest zapotřebí, aby se v celé své kráse rozvinouti mohla idea. Bozd. Zavěsiti se nač celou váhou, celou silou. Smáti se, zívati, spustiti na celé kolo. Vyhráti, prohráti na celé čáře. Co mu bylo po celé té věci? Merh. D Hodiny odbíjely půle a celé s vážným klidem. Theer. Půjdeme, až bude celá (hodina). Hud. Celý tón (op. půltón, čtvrttón). Celý takt. Mat. číslo celé (op. číslo desetinné, zlomek). Žádná celá osm desítin. D celistvý, v celku, neporušený (op. v kusech, porouchaný). Šafářka přijde, kouká, ale střevíce [raráškem roztrhané] byly už zas celé. Erb. Jediná kost v něm [mučeném člověku] nezůstala celá. Zey. Země bude jen rána a zsinalost, od spodku nohy až do vrchu hlavy nebude na ní místa celého. Herb. Vyváznouti s celou kůží. D naprostý, dokonalý, vrchovatý, hotový, učiněný, opravdový, pravý. Jsem ještě velmi mlád, ale duchem se cítím celým mužem. Hol. Mužové praví a celí. Ner. Život rodinný udělal z něho teprve celého člověka. Baar. Ej, sokolátko, celý táta! Mach. To je celý jeho úsměv, jako kdybyste byli bratři. Šim. D kvalitativně n. kvantitativně stupňuje n. zdůrazňuje význam slova. Kuře bylo celé zmoklé. Erb. Je celý bledý, rudý, zsinalý a p. Vstal celý rozespalý. Vrch. Na ženění je celý žhavý. Jir. Jsem do muziky celá blázen. Rais. Selka byla celá pryč a celá nesvá bez sebe. Vanč. My děti byly radostí celé bez sebe. Svět. Chlapci broumovští sváděli celé bitky s krumvířskými. Herb. Vymyslily celý román o smutných poměrech paní Zárubové. Jir. Celý mrak vran se vznášel v dál. Rais. U podloubí se nakupil celý zástup. Dur. Trávila již celá léta v této světnici. R. Svob. Trvalo to celou věčnost! Šmil. Syn se k rodičům domů celý čas nepodíval. Prav. D zdůrazňuje nepatrnost věci. Mánička dmýchala nosem do šátečku, a to byla celá její odpověď. Čap. Ch. Mít mýdlo na vše — toť celé tajemství. Vrch. Kajutka dostačující asi na celé čtyři osoby všeho všudy na čtyři osoby. Ner. Pochybuje Cimbura, že by se pánům nelíbili [jeho pastorci] tisíckrát víc než celý Běláček [kůň]. Baar.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1308 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1308