• centrum, -ra n. střed, střední postavení; místo ve středu něčeho. Bílým světlem oblit stojí tam ve středu — v centru bílý Kristus ve způsobě bílého chleba. Baar. Vše znám, jak v centru sedím všeho ruchu. Vrch. Oba nesl proud lidí do centra města. Med. Fys. centrum tlaku, centrum tlakové střed tlaku. Voj. střední část šiku (mezi oběma křídly). Polit. střední strana, stojící mezi stranou radikální a konservativní. Volební oprava, která nemá nikoho podráždit, nikoho rozčilit, nikoho zkrátit ani vpravo, ani vlevo, ani v centru. Mach. D výnačné místo, středisko, ústředí. Nové Athény jsou právě tak centrem všech Řeků jako Paříž celé Francie. Ner. Tak se zdá, že si Praha zachová dlouho neúměrnou převahu, utlačující jiná, slabší, teprve vznikající centra kulturní. Přít. Do města přijel šéf z centra z ústředí. Přít. Lék. centra míchová a mozková, centrum dýchací. Přen. podstata, těžiště, jádro věci. Ostřím své analyse byl Neruda hned u centra každé záhady. Vrch. Vzhledem k tomu, že tento historický náčrt není podstatnou částí knihy, nebudeme se při něm déle zdržovati a přejdeme k centru rozbíraného spisu. Ath. Jeřábkovu dramatu „Syn člověka“ prof. Durdík vytkl dvě centra těžiště. Herb.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 224 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 224