• dělati ned. (něco, na něčem = na nějakém místě, o něčem = míti něco za předmět své činnosti) konati nějakou práci, provozovati nějaké zaměstnání. Dělat umím a milosti nepotřebuju. Šim. Kovář Buchata dnes nedělá. Třeb. Chtěli by raději na svém dělati než na panském. Svět. Já jsem dělal na přehradě při míšení trasu. Maj. Dělali o tom [urovnání rynku] dobrovolníci. Jir. Co tu dělá tahle holka proč tu je? Svět. Hoj má panenko, co děláš jak se ti vede? Erb. Fam. dělati politiku (do politiky), literaturu (do literatury). Pěkně se strojily a dělaly ve vsi švadleny. Prav. Emilka dělá kurvu. Olb. Arch. dělati pole obdělávati, dělání hor provozování hornictví. Pal. Ustál. sp. Švec rozhání rukama jen což děláš jak jen může. Herrm. A což ta holka tam. Ta je nastrojená — jen což děláš co nejlépe. Hál. Lidem se nezachováš a nezalíbíš — dělej co dělej vše je marno. Baar. U Dalimila nesluje vlastně Strojmír Strojmírem, nýbrž Stanimírem, ale dělej co dělej, nemůže to býti nikdo jiný než Kristiánův Strojmír přese všechny námitky, každým způsobem. Pekárek. D hráti, představovati, stavěti se, přetvařovati se. Dělal před Rusy bastanta nafukoval se. Hol. Dokáži celému světu, že může Skalák také dělat člověka, jen když chce žíti řádně. Svět. Žádná nechce být jen holka, slečinky to chce dělat. Rais. Evička dělá starou chová se příliš vážně. Svět. Pláčeš doopravdy, nebo to jen tak děláš? R. Svob. Bojím se té ženy teď, když dělá ze sebe svatou předstírá pobožnost. Svět. Bakula rád dělá většího, než je vypíná se. Hol. Věděl, že je to Zach, ale dělal, jako by jeho pohled nepozoroval. Šrám. Dělníci ho měli rádi, protože byl prostý, ze sebe nic nedělal nepovyšoval se. Hol. Řekl, že nic mezi nimi není přirozené, že je to vše jaksi dělané neupřímné. Svob. Dělaná růže umělá. D jednati s kým, zacházeti, počínati si s čím, podnikat co, přičiňovati se, pospíšiti si, otálet. Jenom s tím naším Vojtou pěkně dělejte, je dobrák. Rais. Co bych dělal s ručnicí co bych si s ní počal? Erb. Dělej si tedy, co chceš. Preis. Jen slovíčko na tatínka v tomto tónu a budeš mít se mnou co dělat spravím si to s tebou. Čap. Ch. Práce, které nemají s krisovým fondem co dělat nesouvisí s ním. Přít. Pepičce nedal jazyk dobře dělat a počala do toho štěbetat dala se svésti svou mnohomluvností. Šrám. Tím, že mu čert nedal dobře dělat a za cíl člověčenstva vystavoval uskutečnění kýchsi idejí krásy, pravdy a dobra dopustil se chyby. Kos. Co dělat, jaká pomoc. Jir. Vážka měl co dělat, aby ještě včas couvl do krytu. Čap. Ch. Dělejte, do zámku hezky daleko pospěšte si. Třeb. Dělejte, ať jste venku. Čap. Ch. Byl netrpěliv a pobízel sluhu, ať dělá. Jir. A co ta nemocná, jak ještě dlouho bude dělat. Šlej. Všechno dělá na dlouhé lokte je louda. Čel. Bylť v rodině hrozný radikál a dělal krátké procesy jednal rázně o zkrátka. Herrm. D vyváděti, řáditi. Celou noc pes dělal jako blázen vyváděl. Rais. Mně je nejlítěji Kristly [že jí odvedli Mílu]‚ ta bude dělat naříkat! Něm. Pan lesní by mě vytrestal. Ten by dělal, ani by takový zajíček za to nestál řádil. Svob. Byla rebelie, lidé dělali zle, páni měli strach řádili. Rais. Dějati tanec, kusy, dílo, své divy. „Což zase štěkal starej?“ „A jak! Ten zas dělal tanec.“ Her. Bába dělá kusy hubuje, řádí (pro nadmutou kozu). Rais. Nána dělala tam jedny kusy zle řádila. Laich. Milostpaní dělá dílo. Pláče chudák a lomí rukama. Poláč. Paní vévodkyně dělala o kongresu své divy a utrácela tisíce tisíců. Jir. D zhotovovati, vyráběti. Švec dělá boty šije, kuchařka dělá oběd, kávu, čaj vaří, truhlář dělá nábytek vyrábí, zhotovuje a p. D tvořiti, činiti. Šaty dělají člověka. Přísl. Hubička nedělá Kubička není závazná. Šim. Řeka dělala hranice činila, byla. Něm. Fam. dělati brykule, cavyky, ceráty, ciráty, okolky, drahotu zdráhati, upejpati se, váhati; dělati flauze, fóry, fuky, furore vychloubati se, pyšniti se. Dělati dojem. Dělati dobrotu. Fam. dělati paseku nepořádek, zmatek. Dělati dlouhý nos vysmívati se. Dělati z komára velblouda zveličovati. Vždyť si nebudu dělat z huby holinku nebudu lhát. Něm. Nesmíme ještě nad dílem dělat kříž zavrhovati je. Smet. Ach, jaké jsem si o té Praze myšlenky dělala, a nyní představovala si! Zey. Mnul si s uspokojením ruce, když večer dělal kasu sčítal denní tržbu. Her. Formosa od Vacqueria dělala domy plnila divadlo. Vrch. Voj. slang. Lajtnant nám dělal nohy proháněl nás. Med. D káleti. Lidé, kteří pod sebe dělají, musejí se každý den vícekráte mýti. Mas. Čert vždycky dělá na větší hromadu boháči je snadno rozmnožit jmění. Staš. Jestliže demokrat v demokratickém státě vytýká státotvornost, je to dělání do vlastního hnízda. Přít. D volati, vydávati zvuk. Jak pak se dělá na kočku? Aha: „čičí“. Ner. Papoušku, jak pak dělá pes jaký zvuk vydává? Lum. D činiti (dohromady). Čtyřicet let po šesti stech zlatých dělá dvacet čtyři tisíce. Mach. A domácího učitele milostpaní také ušetří — to dělá taky hned pár zlatek za měsíc. Šim. Počítala v duchu, kolik týdně strží za mléko, za máslo, za vejce — dělalo to hezký peníz. Baar. D znamenati, býti. Je to skoro jedno, když umřela. To nic nedělá. Čap. Ch. Zde tedy vidíte názorně, co dělá plemeno a chov. Baar. D způsobovati n. činiti někomu něco příjemného n. nepříjemného. Otec dělá vlastně radost sobě, ne dětem. Ner. Vždyť ty taky nikde neděláš ostudu. Herrm. Bravo, pane Koliáši, to vám dělá čest. Klicp. Nedělej si daremné laskominy. Něm. Kolik si jich na to dělá zuby laskominy. Maj. Zbytečné mutace si dělá rozvažuje, stará se. Jir. Marné si děláš myšlenky na Jeníčka. Čel. Anežka si dělá velké naděje doufá. R. Svob. Panna mu dělala pomyšlení jednala podle jeho přání. Hol. Je to svědomí, dělati nám tak těžkou hlavu. Dyk. Moje stanovisko k bolševikům dělalo dost lidem bolavé hlavy. Mas. Co se dověděl, dělalo mu těžké srdce hnětlo ho. Šmil. Snad mi nechceš dělat kázání hubovat. Bozd. Nedělala vám scény nepůsobila sporů a hádek. Hlad. Nač si dělat starost trápiti se. Zey. Že si hned ze všeho tolik děláš bereš si k srdci. Šim. Že mu unikla nevěsta, nehnětlo ho ani dost málo, fík si z toho dělal nedbal toho. Her. Každý jiný ve vsi lépe se měl nežli učitel, ale sousedé si z toho hanbu nedělali nehanbili se proto. Prav. Též uzenkám svým, žemličkám a chlebu nedělali mladí páni studenti žádné hanby chutnalo jim. Kosm. Dělala jsem si z toho hřích, že mu v tom povoluji pokládala jsem za hřích. Něm. Vy si z toho neděláte svědomí nehne to vaším svědomím? Třeb. Nedělejte tady zlou krev nepůsobte rozbroje. Štol. Kněžstvo musi s pány za jedno a kde toho nebylo, nikdy to nedělalo dobrou krev nepůsobilo dobře. Třeb. Ještě komedii si ze mne dělej vysmívej se mi. Mah. Ten si z toho dělá balouna vysmívá se tomu. Šamb. Dělají si z jiných blázny vysmívají se. Pal. Vulg. To víte, dělat si frňousy ze mne nebudete vysmívat se. Poláč. Houby si z toho dělají pranic toho nedbají. Zaor. Lidé si dělali z toho copu outržky vysmívali se mu. Jir. Dělal si dobrý den ze šafářových hochů vysmíval se jim. Jir. Ty se opovažuješ dělat si smích ze svého starého otce vysmívat se? Jeř. D svědčiti, jíti k duhu. Liboval si, že se hezky prospal, to že mu dělalo dobře. Jir. D dělati se (s něčím) namáhati se. Teď v létě se člověk nerad s něčím dělá. Šim. Ještě teď k večeři se děláte s masem. Rais. D Fam. dělati se pro sebe lépe: otvírati svou živnost. Staří známí vždycky chodí zasvěcovat nové hospody, „dělá-li se pro sebe“ vrchní číšník. Herrm. D vznikati, povstávati, nastávati. Vypravovala mnoho, co všecko Zloboha umí, a jak se z ní denně hezčí děvče dělá. Něm. Něco se z vás opravdu dělá, Alíku lepšíte se. Lang. Když se dělal den, byl už Refunda hezky daleko svítalo. Třeb. Dělalo se ráno. Prav. Parno vstupuje do znamení Raka, dělá se chládek. Rub. Dělá se vítr, něco se přižene. Jir. Široce po nich [vodách] se dělají kola. Čel. Dělal se prach zdvíhal se, prášilo se. Prav. Ženě dělal se na oku cink. Třeb. Již se mu dělala černá kola před očima. Herb. Napil se po druhé, začalo se mu dobře dělati. Prav. Mně dělalo se zle. Čel. Před očima se mně dělaly mžitky. Ner. Říkala, že to v pokoji smrdí, a že se jí z toho dělá nanic. Šim. Dokonce si naříká, že se jí dělá špatně, jak na něho koukne. Šim. Hned se mi také od žaludku špatně dělalo. Ehrenb. Dostával křeče a zle se mu dělalo. Prav. Vycházela z pazderny vůně, že se až okolojdoucím laskominy dělaly v ústech. Něm. Sliny se mi dělaly. Zey. D Fam. dělá se to lepší se to. „Tak co, pane Frankovský, jak se daří?“ „Nu — chvála Bohu — lepší se to, dělá se to —.“ Kronb. D (jakým) stavěti se, tvářiti se, přetvařovati se. I jen se nedělej! Viděla jsi ho dobře! R. Svob. Slyší dobře, jen se tak dělá, jako by neslyšel. V. Mrš. Podávala se právě, jaká byla, nedělala se lepší ani horší. Podl. Nedělej se tak tuze hloupým. Šrám. Arch. Králenec jej volá jmenem, ale pohůnek se dělá neslyše. Hol. D nésti se. Drahokam v prstýnku se dobře dělá. Vrch. Trmal šilhá na levé oko, to by se na obrázku hezky dělalo. Kam.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 3279 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 3279