• daleko adv. vyjadřující vzdálenost prostorovou (op. blízko). Jedním oknem bylo daleko viděti. Třeb. Tomášek působil nejen zdárně ve vlasti, ale i za hranice daleko široko. Šmil. Ponec nerozuměl žertům a jeho ruce sahaly daleko měl velký vliv. Štech. D vyjadřuje vzdálenost délkovou, místní i časovou. Bůh vysoko, car daleko. Přísl. Cenily tam dřevěné, pestře malované nestvůry stříbrné a zlaté zuby z daleko otevřených tlam. Zey. Jablko nepadne daleko od stromu. Přísl. Skutečně nebyl Bouda daleko od pravdy. Čap. Ch. Až povyrosteš, můžeš být volákem a odtud není daleko do oráče a čeledína. Hál. Mluvím, jak umím, a do legrace je mi daleko. Lang. Přemohla ho lítost, neměl daleko k pláči. Prav. Do jara ještě daleko. Něm. Bureš neměl daleko do padesátky. Svob. D vyjadřuje pokračování. Jdete příliš daleko ve svém podezřívání. Dyk. Takovým zacházením s těmi lidmi nepřivedete to daleko. Něm. Vždyť došlo v Praze tak daleko, že jen jediný člověk podpisuje se tam zřejmě Rakušan! Ner. Tedy máte milence a odpusťte, jak jste daleko kam až jste v lásce pokročili? Jes. Umluvili se s ním tak daleko, že mu oba koně nechávali za 10 zlatých. Herb. D stupňuje zápor slovesa. Jiřík daleko ještě nebyl v plných letech mužné síly. Vrba. Stupňuje komparativ. Hluk už byl daleko slabší než včera. A. Mrš. Stupňování superlativu adverbiem daleko (daleko nejsilnější) je nečeský latinismus. D značně. Za krátký čas poznával, že vydání jeho daleko převyšuje příjmy. Prav. Skoupil pak za levné peníze, co byli jeho odpůrci daleko pod cenou prodali. Svět. D jak daleko ve významu spojky omezovací lépe: pokud, tak daleko lépe: do té míry. „Chcete mi být přítelem a rádcem?“ „Vždycky, jak daleko toho dovedu.“ Hál. D ve spojem s genitivem má povahu předložky. Blaze žije v jejím se náručí daleko davu. Zey. Holečku, daleko pata oka zmýlil ses. Něm.
  • daleko, -a n. dálka. Dívala se do daleka. Dyk. Zmizeli v daleku nekonečné silnice. Jir. Kolkolem po šíru, daleku vše jedna rovina. Jir. Z daleka a široka se obraceli k nám. Prav. Po šíru daleku pole a pole. Jir.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 850 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 850