• desilusionismus, desilusionism, -ismu m. filos. zbavení, pozbytí ilusí. Nepostřehl [Marx]‚ že každé důsledné myšlení, že každá filosofie je vlastně desilusionismem — stálou kritikou a překonáváním našich rozmanitých ilusí. Mas.