• diskutovati ned. (o něčem n. něco) rokovati o čem, probírati, přetřásati něco. Diskutoval o financích a reparačních otázkách s poslanci. H. Jel. Oxfordmani diskutují nejpalčivější denní otázky. Drt. Ve veřejnosti diskutovány byly v poslední době projevy o příčinách krise. Přít.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 107 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 107