• distribuce, -e f. nár. hosp. rozdělení národohospodářského výtěžku mezi zúčastněné činitele. Hlavním problémem není už výroba, nýbrž distribuce. Přít. Distribuce zboží rozdílení. D Filos. určení obecného pojmu znaky sloužícími k bližšímu určení kolikosti pojmu.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 88 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 88