• dovésti dok. (koho, co) přivésti někam, doprovoditi. Doveď mne k tomu králi. Erb. S bázní obracela oči po stezce, která ji měla dovésti k Boušínské faře. Jir. Snad ještě více let uplyne, než by ji k oltáři dovésti mohl pojmouti za manželku. Jir. Přen. Skompiloval „Kroniku světovou“, dovedenou však jen do století sedmého. J. Vlč. Přemýšlí o tom, jak záležitost její k šťastnému konci dovede. Zey. Žádná doba nedovedla uměleckého separatismu v tak krajní důsledky. Šal. Od piky až na generály to dovedli. Jir. D (s infin. n. s ak. zájmena) dokázati, býti s to, býti schopen, uměti. Kdo lásce doved’ zlořečit, ten nepoznal ji ani. Hál. To si nedovedou, milostpane, ani představit. Čech. Nic ho nedovedlo déle zdržeti v kanceláři. Čech. Musíš tři věci vykonat. Dovedeš-li je, bude Čekanka tvoje. Něm. D Arch. dokázati, provésti důkaz. Chciť dovésti světle z písem svatých, že kněží táborští všichni proti křesťanské pravé víře bloudí. Čech. V oči ti dovedu, že těžce mne naříkáš. Stroup. D Arch. (co) provésti, učiniti. Pro Boha tě prosím, cos to dovedl, že tě vzali? Něm.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 818 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 818